Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Ciutadania

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Visita Calviā Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

En aquests dos blocs trobareu informació, de l'Ajuntament de Calvià i dels seus ens dependents (organismes autònoms, societats mercantils, fundació, i entitats amb o sense personalitat jurídica diferents a les esmentades amb participació total o majoritària de l'Entitat Local), relativa a les seves competències, funcions i la normativa d'aplicació, l'estructura organitzativa i les persones responsables dels òrgans decisoris, consultius, de participació o gestió.

També trobareu informació relativa als documents de planificació, i a tota la informació relacionada amb l'ocupació pública (planificació, personal eventual, processos selectius, autoritzacions de compatibilitat i òrgans de representació de personal).