Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Mā dura contra la venda d'alcohol a menors

Dimecres, 8 d'agost de 2018

L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ PLANTEJA EL TANCAMENT D'ESTABLIMENTS QUE VENGUIN ALCOHOL A MENORS

Els agents de Policia Local de Calvià aplicaran la Llei d'Activitats que suposa també un increment en la quantia de les sancions

La Comissió d'Activitats de l'Ajuntament de Calvià ha decidit sancionar amb més duresa o fins i tot clausurar els locals que venguin alcohol a menors després que s'hagin constatat diverses denúncies interposades pels progenitors de menors afectats pel consum d'alcohol en establiments d'oci de Calvià, la qual cosa evidencia la necessitat d'actuar amb més contundència. Així doncs, el consistori calvianer ha traslladat als agents de Policia Local la necessitat d'aplicar la normativa de la Llei d'Activitats per frenar l'oci etílic entre els menors al municipi.
Fins al moment, la venda d'alcohol a menors s'atacava a través de l'Ordenança de Convivència que tipifica aquesta conducta com a infracció molt greu, sancionable amb una multa econòmica de 1.500 € a 3.000 €. No obstant això, i amb l'agreujant que la venda d'alcohol a menors és una pràctica que es dóna al llarg de tot l'any, s'ha decidit sancionar aquesta conducta aplicant la Llei 7/2013 d'Activitats, que preveu a l'article 103.2 que és una infracció greu "Consumir, despatxar o permetre el consum de begudes alcohòliques quan no estigui permès". Aquest acte és sancionable amb multa que va de 1.001 € a 10.000 €, i fins i tot es pot imposar la sanció de suspensió de l'activitat, o si és possible, d'inhabilitació per a l'exercici de la professió per un màxim de sis mesos.
El canvi de criteri al voltant de la normativa aplicable per tallar la venda d'alcohol a menors es durà a terme seguint estrictes criteris de proporcionalitat. El consistori calvianer tramitarà a partir d'ara aquests expedients amb proposta de sanció corresponent al 50% de les sancions previstes en la Llei d'Activitats, això és, una multa màxima de 5.000 €, acompanyada si fos necessari d'una proposta de clausura de l'establiment per un termini de tres mesos. L'objectiu final l'Ajuntament de Calvià és combatre aquest problema de salut pública i fer efectiva la protecció dels menors.