Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Inversions per evitar abocaments a la mar

Dijous, 8 d'agost de 2019

LA INVERSIÓ A CALVIÀ EN RENOVACIÓ DE XARXES DE SANEJAMENT PER PREVENIR I MINIMITZAR RISCOS D'ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS CREIX PROP D'UN 30% ELS DOS DARRERS ANYS

El 2018 es varen realitzar més de 2.300 actuacions de retirada de residus i reparacions extraordinàries, amb un cost de 368.191 euros

L'Ajuntament de Calvià, a través de l'empresa municipal Calvià 2000, duu a terme nombroses actuacions per prevenir i gestionar els abocaments a les costes del municipi. En aquest sentit, s'han realitzat i es continuen fent iniciatives en 4 eixos: inversions per millorar la xarxa de sanejament de Calvià i substituir trams conflictius; actuacions per protegir les aigües de bany; treballs de manteniment i neteja de la xarxa, i campanyes dirigides a conscienciar la població de la necessitat de fer un bon ús de la xarxa de sanejament.
Per la seva banda, des del departament de Vies i Obres s'han dut a terme una sèrie d'obres de millores urbanes que inclouen millores de recollides de pluvials.

Substitució de trams conflictius i eliminació de punts negres
De 2015-2019 la inversió per substituir trams conflictius i eliminació de punts negres és de 3.792.888 euros, dels quals 1.029.774 euros corresponen a l'any 2019. En 2018, aquesta inversió va experimentar un creixement del 28% respecte a l'any anterior, en línia amb l'augment estimat per a aquest exercici.
Es tracta d'actuacions de renovació contínua de les xarxes de sanejament per prevenir i minimitzar riscos de filtració o abocament d'aigües residuals, imprescindibles per garantir la correcta prestació del servei i l'eficiència del sistema.
En aquests anys, s'han renovat 5.963 metres de xarxes de sanejament i 6.698 metres de xarxes d'impulsió, el que fa un total de 12.661 metres de xarxes substituïts. Al llarg de 2019, la longitud renovada duplicarà a la substituïda el 2015.

Actuacions de protecció d'aigües de bany
Les mesures adoptades en aquest àmbit van destinades a millorar el medi marí i les àrees de bany, i es treballa en dues línies.
En primer lloc, es duen a terme instal·lacions per a la intercepció i recollida de les aigües receptores de xarxes de pluvials procedents del nucli urbà, evitant l'abocament directe al mar. L'aigua recollida s'envia a la depuradora per al seu correcte tractament.
Algunes de les obres destacades que s'han dut a terme aquests anys són la instal·lació del desviament de pluvials del torrent Takume de Santa Ponça i del carrer Caravel·la-Punta Ballena de Magaluf, així com la construcció de bombaments d'intercepció Torrenova i la platja de Magaluf.
D'altra banda, per millorar la qualitat d'aigua a la platja de Palmira (Peguera), a través d'un sistema de recirculació de les aigües marines, s'ha dotat d'una nova bomba de major capacitat (actualment hi ha 3 bombes instal·lades), i s'han estès nous col·lectors submarins per cobrir una major zona de platja. Aquest sistema consisteix a aportar aigües profundes cap a la zona costanera per baixar la temperatura i evitar la proliferació de microalgues que influeixen el color de l'aigua. A més, està en projecte la construcció d'una instal·lació d'impulsió fixa en terra i nous col·lectors de recirculació a la platja de Palmira.

Neteja i retirada de sòlids del sistema de sanejament de Calvià
La presència de sòlids en el sistema de sanejament pot provocar embussos i avaries que provoquin un col·lapse de la xarxa i posteriors abocaments d'aigües residuals.
Per evitar aquestes situacions, es duen a terme actuacions a les estacions d'impulsió (rutes programades de neteja en fosses o desembussos i reparació d'avaries d'equips relacionats amb la presència de sòlids a l'aigua residual); a les estacions depuradores (neteges programades o relacionades amb avaries o obstruccions per la presència de sòlids), i a les xarxes de sanejament (actuacions per embussos en el clavegueram).
A aquestes actuacions se suma la gestió dels residus retirats procedents de la separació de sòlids realitzada a les entrades de les estacions depuradores.
El cost de la retirada de residus i reparacions extraordinàries a la xarxes de clavegueram, estacions d'impulsió i depuradores ascendir a 368.191 euros, el 2018, amb un total de 2.377 actuacions realitzades.
De 2015 a 2018 es varen retirar un total de 3.458 tones de residus sòlids, procedents del sistema de sanejament.

Campanyes de conscienciació sobre el bon ús de la xarxa de sanejament
Amb aquestes campanyes es pretén sensibilitzar la població sobre el bon ús de la xarxa per reduir la presència de residus sòlids a la xarxa.
Destaca, d'una banda, la campanya No alimentis el monstre, realitzada juntament amb altres empreses de la Xarxa d'Aigües Públiques de Mallorca, per conscienciar sobre el problema que genera llençar tovalloletes humides al vàter, i, d'altra banda, la difusió de les bones pràctiques contingudes en la nova Ordenança municipal reguladora de la xarxa de sanejament en sòl urbà, en carpes informatives i altres vies de difusió adreçades a la població i al sector empresarial.

Depuració: objectiu 100%
Amb l'objectiu d'arribar a llarg termini al 100% de les aigües tractades al municipi, s'estan fent actuacions destacables com la inversió de 5,3 M € a la depuradora de Santa Ponça, les obres de la qual es varen iniciar a l'octubre de 2018, que permetrà multiplicar per 20 l'aigua depurada amb tractament terciari, el que permetrà la seva reutilització per a regs i usos urbans.
Dins de la reforma de l'estació depuradora de Bendinat s'ha duplicat la capacitat de regeneració d'aigua per a reg de jardins i zones verdes, mentre que la reforma de la depuradora de Calvià inclou també un tractament de regeneració d'aigua per a reg.

Millores de pluvials en actuacions de Vies i Obres
Per la seva banda, el departament de Vies i Obres també ha dut a terme diferents actuacions que comporten la millora dels pluvials. En aquest apartat, algunes de les actuacions més destacades són la remodelació del carrer Galió de Magaluf i dels carrers Tarongers, Torà i Pins; la reforma de les pluvials de l'avinguda del Mar del Toro i de Sol de Mallorca; o la reforma de l'avinguda Jaume I de Santa Ponça, del Mirador de les Illes Malgrat, entre d'altres.
També cal destacar la millora del clavagueró del pluvials de la platja de Magaluf, en la qual s'han escomès obres per demolir les plaques de formigó de la zona de l'arenal per substituir-les per planxes de Tramex, el que facilitarà la neteja de les algues que s'acumulen sota i que provocaven males olors.