Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Proposta denegaciķ de llicčncia a zona protegida

Dilluns, 16 de setembre de 2019

L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ PROPOSA DENEGAR LA LLICÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN HOTEL RURAL AL POLVORÍ DE NA BAIANA

Ja es va informar negativament a la sol·licitud de declaració d'interès general al tractar-se d'una zona d'especial protecció i alt valor paisatgístic

L'Ajuntament de Calvià proposa denegar la llicència d'instal·lació d'un hotel rural a la zona coneguda com el polvorí de Na Baiana, al terme municipal de Calvià. La Junta de Govern Local reunida avui ha decidit fer aquesta proposta de denegació en considerar que no es pot atorgar el canvi d'ús que es sol·licita per tractar-se d'una zona d'especial protecció i amb un alt valor paisatgístic, ja que el polvorí de na Baiana té qualificació de sòl rústic protegit en la seva categoria d'ANEI (Àrea Natural d'Especial Interès). A més, les edificacions militars de la zona es troben al catàleg de béns a protegir del terme municipal de Calvià, i la intenció de l'Ajuntament és augmentar el seu grau de protecció en la revisió del Pla General.

La proposta presentada per la promotora propietària de les edificacions del polvorí, que van ser desafectades el 1998 i posteriorment tretes a subhasta, implicava el canvi d'usos de les instal·lacions militars en desús i la construcció d'una nova edificació per convertir-les en un hotel rural.

En el transcurs del tràmit de la sol·licitud, l'Ajuntament de Calvià ja havia informat desfavorablement sobre la declaració d'interès general sol·licitada per la promotora al juliol de 2017, en la línia de l'aposta per la protecció territorial i la no explotació d'espais d'alt valor paisatgístic.

Avui, després de tot el procés la Junta de Govern Local ha decidit denegar la llicència sol·licitada de canvi d'ús per ubicar un hotel rural, basant-se en les restriccions que determinen el Pla General de Calvià (PGOU), les Directrius d'Ordenació del Territori (DOT ) i la Llei d'Espais Naturals (LEN).

Ara, la promotora compta, com marca la normativa, amb un tràmit d'audiència perquè en el termini de 15 dies pugui presentar al·legacions o els documents que estimi oportuns abans d'acordar la denegació.