Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Magaluf tindrà 39 habitatges de protecció més

 Dimarts, 4 de juliol de 2023

MAGALUF COMPTARÀ AMB 39 HABITATGES MÉS DE PROTECCIÓ PÚBLICA

El batle de Juan Antonio Amengual ha assenyalat que “facilitar l'accés a l'habitatge a famílies i joves de Calvià és una prioritat del Govern municipal

Els habitatges, destinats a la compravenda, tendran una, dues o tres habitacions

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calvià ha aprovat el projecte bàsic per a la construcció de 39 habitatges de protecció pública d'una, dues i tres habitacions, a més a més d'aparcaments. El batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha assenyalat que “donar continuïtat a aquest desenvolupament urbanístic suposa un important impuls per augmentar l'oferta d'habitatge de protecció oficial de règim general” i ha afegit que “facilitar l'accés a l'habitatge a famílies i joves de Calvià és una prioritat del Govern municipal”.

L'edifici se situarà al carrer Olivera de Magaluf, devora altres parcel·les on ja s'han construït altres promocions d'habitatge públic. El projecte s'estructura en dos blocs que ocuparan 1.024 metres quadrats. En total s'oferiran en règim de compravenda 27 habitatges d'una cambra, 6 de dues i 6 de tres. El termini de construcció és de dos anys i serà a càrrec de la promotora privada Pavimentos y Hormigones Carreras S.A., que ha pressupostat la promoció en 2,6 milions d'euros.

Les persones inscrites com a preadjudicatàries han de formar part de la relació de demandants d'habitatges de protecció oficial en compra en el municipi de Calvià facilitat per l'IBAVI i complir amb certs requisits jurídics i econòmics.

La parcel·la de 2.884 metres quadrats és una reserva estratègica de sòl amb un projecte bàsic que compleix els requisits i característiques d'optimització de despeses, qualitat funcional i arquitectònica i implantació de mesures mediambientals pròpies dels habitatges de protecció oficial. Com a exemple, l'orientació dels habitatges és nord-sud i s'aprofita l'entrada de l'oratge. A més a més, compleixen els requisits d'integració paisatgística, és a dir, tots els edificis formaran un conjunt urbanístic i arquitectònic unitari amb les construccions dues altres parcel·les. Actualment, ja hi ha dos blocs que ofereixen 48 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer.