Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Competències de l'Ajuntament de Calvià

Les competències i funcions de l'Ajuntament de Calvià queden determinades, principalment, en els articles 7, 25, 26 i 27 de la Llei reguladora de les bases del règim local (LRBRL).


Normativa estatal bàsica

La normativa bàsica aplicable a les administracions locals és la següent:


Normativa autonòmica i local

La normativa autonòmica i local aplicable a les administracions locals és la següent:

A nivell de les Illes Balears, s'ha de tenir en compte la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

A nivell local, l'Ajuntament de Calvià disposa d'un Reglament organitzatiu propi, el Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Calvià, aprovat el 23 de febrer de 2017 (BOIB 32 de 16 de març de 2017), modificat el 16 de juliol de 2021 (BOIB 119 de 2 de setembre de 2021). 

 Com a Administració local, l'Ajuntament de Calvià elabora i aprova les ordenances i reglaments que regulen els serveis que presta.

Competències dels ens dependents, participats i descentralitzats

Les competències i funcions dels ens dependents, participats i descentralitzats, queden regulades en els respectius estatuts de constitució:

Organismes autònoms
Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) » 
Oficina Municipal de Tributs de Calvià (OMT) »

Societats privades municipals
Calvià 2000, SA  »
Limpiezas Costa de Calvià, SA » 
Llar de Calvià, SA »

Organismes desconcentrats
Institut Calvianer d'Esports (ICE) »
Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) » 
Sa Societat »

Fundacions
Fundació Calvià 2004 »
- Fundació del Parc Arqueològic del Puig de sa Morisca (en procés de constitució) » 

Informació revisada: novembre 2023