Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Contractes formalitzats i modificats

La contractació del sector públic ve regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L'objecte de la Llei és garantir que la contractació del Sector Públic s'ajusti als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, i d'assegurar, en connexió amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i control de despesa, una eficient utilització dels fons destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis, mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

Podeu accedir aquí als contractes administratius adjudicats per:

Ajuntament de Calvià. Des del mes de març de 2018, l'Ajuntament de Calvià manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle.

- Contractes oberts i negociats 2018: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2018:  format .pdf    format .xls 
- Contractes oberts i negociats 2019: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2019:  format .pdf    format .xls 
- Contractes oberts i negociats 2020: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2020:  format .pdf    format .xls
- Contractes oberts i negociats 2021: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2021:  format .pdf    format .xls
- Contractes oberts i negociats 2022: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2022:  format .pdf    format .xls

Oficina Municipal de Tributs (OMT):  Des del 2018, l'OMT manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle

- Contractes oberts i negociats 2018: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2018:  format .pdf    format .xls
- Contractes oberts i negociats 2019: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2019:  format .pdf    format .xls
- Contractes oberts i negociats 2020: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2020:  format .pdf   format .xls
- Contractes oberts i negociats 2021: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2021:  format .pdf   format .xls
- Contractes oberts i negociats 2022: format .pdf    format .xls / Contractes menors 2022:  format .pdf   format .xls

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB): Des del mes de març de 2018, l'IMEB manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle.

- Contractes oberts i negociats 2018: format .pdf  format .xls / Contractes menors 2018: format .pdf  format .xls 
- Contractes oberts i negociats 2019: format .pdf  format .xls / Contractes menors 2019: format .pdf  format .xls 
- Contractes oberts i negociats 2020: format .pdf  format .xls / Contractes menors 2020:  format .pdf  format .xls
- Contractes oberts i negociats 2021: format .pdf  format .xls / Contractes menors 2021:  format .pdf  format .xls
- Contractes oberts i negociats 2022: format .pdf  format .xls / Contractes menors 2022:  format .pdf  format .xls

Calvià 2000, SA. Des del mes d'octubre de 2016, Calvià 2000 SA manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle

- Contractes oberts i negociats 2018: format .pdf   format .xls / Contractes menors 2018: format .pdf   format .xls 
- Contractes oberts i negociats 2019: format .pdf   format .xls / Contractes menors 2019: format .pdf   format .xls / Adjudicacions directes 2019  format .pdf  format .xls  / Pròrrogues 2019  format .pdf  format .xls  / Contractes deserts 2019  format .pdf  format .xls
- Contractes oberts i negociats 2020: format .pdf   format .xls / Contractes menors 2020: format .pdf  format .xls / Adjudicacions directes 2020  format .pdf  format .xls  / Pròrrogues 2020  format .pdf  format .xls  / Contractes deserts 2020  format .pdf  format .xls
- Contractes oberts i negociats 2021: format .pdf   format .xls / Contractes menors 2021: format .pdf  format .xls / Adjudicacions directes 2021  format .pdf  format .xls  / Pròrrogues 2021  format .pdf  format .xls  / Contractes deserts 2021  format .pdf  format .xls
- Contractes oberts i negociats 2022: format .pdf   format .xls / Contractes menors 2022: format .pdf  format .xls / Adjudicacions directes 2022  format .pdf  format .xls  / Pròrrogues 2022  format .pdf format .xls  / Contractes deserts 2022  format .pdf  format .xls

Limpiezas Costa Calvià, SA manté informació relativa als contractes a la PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Podeu accedir a més informació des d'aquest vincle

Pàgina actualitzada 2022-05-16