Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Pressupost anual

  • PRESSUPOST ANUAL, AMB DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES I INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ, DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ, IMEB, CALVIÀ 2000, LIMPIEZAS COSTA CALVIÀ, OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS I LLAR DE CALVIÀ

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern municipal. És una eina clau per a la gestió pública que serveix a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

Té caràcter anual (de l’1 de gener al 31 de desembre) i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. Les despeses no poden ser mai superiors als ingressos. Pot accedir a informació general explicativa dels pressuposts municipals en el següent document (elaborat pel Foro Social de Campo de Criptana). 

Mitjançant el Portal de Pressuposts municipals podeu tenir una visió evolutiva dels pressuposts i de l'execució pressupostària des de l'any 2011 fins a l'actualitat.

Les dades pressupostàries anuals també es poden consultar accedint a aquesta informació:

Dades dels Pressuposts 2021 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià, Oficina Municipal de Tributs i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2021, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

Dades dels Pressuposts 2020 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià, Oficina Municipal de Tributs i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2020, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

Dades dels Pressuposts 2019 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià, Oficina Municipal de Tributs i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2019, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

- Dades dels Pressuposts 2018 (prorrogat) de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). 

Dades dels Pressuposts 2017 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2017, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

- Dades dels Pressuposts 2016 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2016, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

- Dades dels Pressuposts 2015 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià.

Accés als Pressuposts de l'Ajuntament de Calvià detallats en PDF

Modificacions Pressupostàries

Durant l'any poden aparèixer despeses no previstes en el pressupost inicial que cal atendre. Pot accedir a les modificacions del pressupost de:

 Pàgina actualitzada 2021-10-27