Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Pressupost anual

  • PRESSUPOST ANUAL, AMB DESCRIPCIÓ DE LES PRINCIPALS PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES I INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT D'EXECUCIÓ I MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern municipal. És una eina clau per a la gestió pública que serveix a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

Té caràcter anual (de l’1 de gener al 31 de desembre) i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent. Les despeses no poden ser mai superiors als ingressos. Pot accedir a informació general explicativa dels pressuposts municipals en el següent document (elaborat pel Foro Social de Campo de Criptana). 

Mitjançant el PORTAL DE PRESSUPOSTS MUNICIPALS podeu tenir una visió detallada i evolutiva dels pressuposts i de l'execució pressupostària des de l'any 2011 fins a l'actualitat, de l'Ajuntament de Calvià i dels organismes autònoms Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB) i de l'Oficina Municipal de Tributs (OMT), informació que s'actualitza trimestralment.

Les dades pressupostàries anuals també es poden consultar accedint a aquesta informació:

- Dades dels Pressuposts 2022 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià, Oficina Municipal de Tributs i IMEB. El 21 de desembre de 2021 es va aprovar inicialment el pressupost municipal. S'estableix un periode de 15 dies per tal de poder fer les al·legacions que les persones interessades considerin (BOIB de 23 de desembre de 2021). El 20 de gener de 2022 es publica al BOIB  l'aprovació definitiva dels pressuposts del 2022.

La informació relativa al pressupost 2022 és la següent:

1. Proposta Batle aprovació

2. Memòria explicativa contingut

3. Proposta moció FFEE

4. Plantilla 2022 

5. Relació llocs de feina

7. Bases

8. Informe d´estabilitat

8.1. Informe d´intervenció

8.2. Informe d´intervenció 2

8.3. Informe econòmic financer

8.4. Memòria Tècnica

9. Operacions endeutament

10. Estructura pressupost

11. Pressupost d´ingressos

12. Pressupost de despeses

13. Annex Inversions

14. Consolidat

15.1. Avanç 2021 despeses

15.2. Avanç 2021 ingresos

16. Liquidació Pressupost 2020

17. Calvià 2000 Certificat aprovació pressupost

18. IMEB Certificat aprovació pressupost

18.1. IMEB estructura pressupost

18.2. IMEB Pressupost d´ingressos

18.3. IMEB Pressupost de despeses

19. Limpiezas Costa de Calvià Certificat Pressupost

20. Llar de Calvià certificat pressupost

21.1. OMT estructura pressupost

21.2. Pressupost d´ingressos

21.3. Pressupost de despeses

21.4. OMT Certificat aprovació pressupost

22. ICE certificat pressupost

23. IFOC certificat aprovació pressupost

24. Sa Societat Certificat aprovació pressupost

A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2022, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

Dades dels Pressuposts 2021 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià, Oficina Municipal de Tributs i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2021, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

Dades dels Pressuposts 2020 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià, Oficina Municipal de Tributs i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2020, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

Dades dels Pressuposts 2019 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià, Oficina Municipal de Tributs i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2019, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

- Dades dels Pressuposts 2018 (prorrogat) de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Limpiezas Costa de Calvià, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). 

Dades dels Pressuposts 2017 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2017, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

- Dades dels Pressuposts 2016 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià). A més, si desitjau complementar aquesta informació, podeu consultar la presentació dels pressuposts municipals de l'any 2016, en la qual es destaquen les actuacions rellevants previstes per aquest exercici pressupostari.

- Dades dels Pressuposts 2015 de l'Ajuntament de Calvià, Calvià 2000, Llar de Calvià i IMEB. Dades estadístiques de l'Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Entrar i seleccionar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, municipis de població superior o igual (>=) a 5000 habitants, municipi de Calvià.

Accés als Pressuposts de l'Ajuntament de Calvià detallats en PDF

Modificacions Pressupostàries

Durant l'any poden aparèixer despeses no previstes en el pressupost inicial que cal atendre. Pot accedir a les modificacions del pressupost de l'Ajuntament de Calvià:

Pàgina actualitzada el 2022-04-21