Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Ciutadania

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Visita Calviā Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Massa Salarial del Personal Laboral

L'article 103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, determina que les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions que s'estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent llei de pressuposts generals de l'Estat.

- Ajuntament de Calvià:

2017: 1.062.031,87 €
2018: 1.197.566,66 €
2019: 1.140.490,85 €
2020: 1.385.535,63 €
2021: 2.061.500,72 €

 - Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB):

2017: 2.632.857,98 €
2018: 2.739.539,04 €
2019: 2.778.826,54 €
2020: 2.762.997,00 €
2021: 2.890.566,55 €

 - Oficina Municipal de Tributs (OMT):

2017: 110.472,67 €
2018: 283.303,37 €
2019: 386.408,86 €
2020: 500.076,19 €
2021: 594.552,26 €

- Calvià 2000:

2017: 14.565.117,89 €
2018: 12.395.261,12 €
2019: 12.175.093,87 €
2020: 11.912.902,28 €
2021: 12.406.550,79 €

Pàgina actualitzada el 2022-05-20