Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Servei d'Atenciķ a la Ciutadania

INFORMACIÓ MUNICIPAL COVID-19. 
Queda interromput el servei d'atenció al públic a aquestes dependències municipals.

S'atendran les coses més urgents a través del telèfon: 971 139 100 i els dubtes a través dels següents correus electrònics:  calvia@calvia.com  comunicaciocalvia@calvia.com

Segons allò que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'informa a la ciutadania que se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius.
El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Mesures aprovades pel Decret de batlia d'habilitació, extraordinària i temporal, de sistemes d'acreditació d'identitat en la realització de tràmits administratius amb l'Ajuntament de Calvià, amb motiu de l'aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres, mentre es mantingui l'Estat d'Alarma declarat per Reial Decret i la resta de normes que s'han dictat, o que es puguin dictar, i mentre segueixin en vigor les mesures de seguretat i de distanciament social:

1.- Si ja té certificat electrònic o DNIe,pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà de Registre Electrònic General de l'AGE.
2.- Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com
3.- Si necessita presentar sol·licituds o documents a l'Ajuntament, de manera urgent, i no té certificat electrònic o DNIe, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Calvià, com a mesura de contenció del COVID19, i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació.

Aquest accés té caràcter provisional, es mantindrà mentre romangui la situació ocasionada pel COVID19, i s'ha d'utilitzar de manera excepcional, únicament per a realitzar presentacions urgents, que no poden ser ajornades, i que no puguin ser realitzades de manera presencial. Tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament dacord amb el que disposa l'article 14.2 Llei 39/15.

 

Forma de presentació: En línia a la web de l'Ajuntament, a través d'un formulari: AQUÍ 

Quan es rebi la seva sol·licitud, l'Ajuntament contactarà amb vostè per acreditar, mitjançant diferents sistemes, la seva identitat. Contacti amb l'Ajuntament de Calvià si té qualsevol dubte al respecte:

Telèfon: 971.139.100
Correu electrònic: calvia@calvia.com
Més informació

Atenció d'URGÈNCIES SOCIALS a l'Ajuntament de Calvià:
Correu electrònic: serveissocials@calvia.com 
Atenció telefònica:
- Centre municipal de Serveis Socials Palmanova. Telèfon: 971 13 26 45. De dilluns a divendres de 9 a 14 h, i dimecres i dijous també de 15 a 19 h.
-Centre municipal de Serveis Socials Rotes Velles (Santa Ponça) .Telèfon: 971 69 33 51: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 14 h, i dimarts de 12 a 14 h i de 15 a 19 h.
-Centre municipal de Serveis Socials Àliga (Son Ferrer). Telèfon: 971 23 01 42. Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 14 h, i dilluns de 12 a 14 hores i de 15 a 19 h.

El Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat és un registre per a la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A més, a través del Registre Electrònic es podran presentar documents per a la seva remissió telemàtica a altres Administracions Públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades en el Sistema d'Interconnexió de Registres. L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ està integrat en aquest Sistema.

Per a realitzar el registre has de disposar de DNI electrònic o Certificat electrònic en vigor. 
Accedeix des d'aquest ENLLAÇ al Registre Electrònic General si estàs interessat/a a enviar la sol·licitud a l'Ajuntament de Calvià per mitjans electrònics.
Més informació Registre.

El Servei d'Atenció a la Ciutadania s'encarrega de proporcionar informació i facilitar la gestió de tràmits municipals i també d’altres administracions concertades. Aquest servei s'ofereix amb el Servei d'Atenció a la Comunitat Internacional que apropa l'Ajuntament a la comunitat internacional donant atenció i informació sobre els diferents serveis administratius municipals, així com suport per fer les gestions i els tràmits amb l'Administració local i amb altres administracions, en anglès, francès i alemany .

 • Ajuntament de Calvià (tots els tràmits)
  C/ Julià Bujosa Sans, batle. núm. 1. 07184 Calvià Vila
  calvia@calvia.com
  Centraleta: 971 13 91 00
  Horari: 9-14 hores
 • Centre Municipal de Serveis (tràmits)
  Antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40 (07181), de Palmanova (Calvià, Mallorca)
  calvia@calvia.com
  Centraleta: 971 13 91 00
 • Registre de documentació d'entrada. Policia Local.
  C. Alacant, 36  07180,  polígon Son Bugadelles, Santa Ponça-Calvià
  policiacalvia@calvia.com 
 • Certificats de residència i empadronaments. OMIT.
  Horaris

Model de sol·licitud de registre