Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Padrķ Municipal

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi. Les seves dades constitueixen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en el mateix. Les certificacions que d'aquestes dades s'expedeixin tindran caràcter de document públic i fefaent per a tots els efectes administratius (article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local). 

PROCEDIMENT D'EMPADRONAMENT Procediment que regula l'empadronament a l'Ajuntament de Calvià. Tota persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure’s en el Padró del municipi on resideix habitualment. Qui visqui en més d'un municipi s'inscriurà únicament en el qual resideixi durant més temps a l'any. Quan es produeixi un canvi de domicili dins del terme municipal de Calvià, la persona interessada ha de sol·licitar la realització d'aquest canvi en el Padró. PROCEDIMENT

PROCEDIMENT DE PADRÓ. Confirmació de residència dels estrangers comunitaris i assimilats i estrangers no comunitaris amb Targeta de Residència Comunitària o Permanent. La inscripció en el Padró Municipal dels estrangers que no estan obligats a renovar la seva inscripció (nacionals d'Estats membres de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i d'altres Estats amb Targeta de Règim Comunitari o amb Autorització de Residència Permanent), està subjecta a la confirmació periòdica de la residència en el municipi. Si vostè ha rebut un avís per a CONFIRMAR RESIDÈNCIA, no disposa de signatura digital, i vol realitzar aquest tràmit de manera telemàtica, pot emplenar aquest FORMULARI.

Normativa: Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

Més informació

On ens pots trobar? 
C. Julià Bujosa Sans, batle, 1, 07184 Calvià  
Telèfon:  971 13 91 00