Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Exp. 4/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DEL "SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME AL LITORAL DEL MUNICIPI DE CALVIÀ (PLATGES I COSTES)"

- Termini de presentació de reclamacions als plecs de clàusules administratives particulars: fins al 12 de març de 2018.

- Termini de presentació de proposicions: fins a les 14:00 hores del 16 de març de 2018.

- Publicat al BOIB  l'1 de març de 2018.

- Plec de clàusules administratives particulars.

- Plec de prescripcions tècniques.Data d'inserció al perfil del contractant: 2 de març de 2018