Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 16/18

 EXP. 16/18 "SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LES VIES PÚBLIQUES DEL TERME MUNICIPAL DE CALVIÀ, LA SENYALITZACIÓ DE LES VIES PER ESDEVENIMENTS, OBRES O ALTRES CIRCUMSTÀNCIES, LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA DELS EXPEDIENTS D'ABANDONAMENT I EL TRACTAMENT DELS VEHICLES AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL"

- Termini de presentació de reclamacions als plecs de clàusules administratives particulars: fins al 19 de març de 2018.

- Termini de presentació de proposicions a la licitació de referència: fins a les 14:00 hores del 9 d'abril de 2018.

- Publicat al BOIB en data 8 de març de 2018.

- Plec de clàusules administratives particulars

- Plec de Prescripcions técniques

- Estudi Econòmic

 Data d'inserció al perfil del contractant: 8 de març de 2018