Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

EXP. 19/18

  EXP. 19/18 PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE "SERVEI DE REALITZACIÓ D'ENQUESTES PER DONAR A CONÈIXER EL GRAU DE SATISFACCIÓ DELS TURISTES DURANT L'EXERCICI 2018"

- Termini de presentació de proposicions a la licitació de referència:  fins les 14.00 hores del 15 de març de 2018.

Plec de clàusules administratives particulars

- Plec de prescripcions tècniques

 Data d'inserció en el perfil del contractant: 8 de març de 2018.