Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Terrasses en domini públic

OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, AMB FINALITAT LUCRATIVA: utilitzacions privatives o aprofitaments especials constituïts per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.

Per a totes les ocupacions de via pública (OVP) noves (no tramitades en 2019) o modificacions (per exemple, ampliacions) respecte a les autoritzades en any passat s'estableixen les següents condicions: 
     - Amplària mínima de la vorera pública per a pas per als vianants: > 2,00 m.
     - Amplària mínima del pas cap a l'interior del local i sortida d'aquest: > 1,50 m.

1. Sol·licituds de terrasses en les mateixes condicions de l'any passat (es pot ampliar el termini fins a 31/12/2020). El tràmit es durà a terme presentant el següent Model de sol·licitud.

2. Sol·licituds noves o ampliacions d'ocupació respecte a l'any passat.  El tràmit es durà a terme presentant el Model de sol·licitud amb un pla detallat de la superfície d'aprofitament, elements a instal·lar, així com la superfície que es pretén ocupar i la seva situació en el municipi.

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres, mentre es mantingui l'Estat d'Alarma declarat per Reial Decret i la resta de normes que s'han dictat, o que es puguin dictar, i mentre segueixin en vigor les mesures de seguretat i de distanciament social:

1.- Si ja té certificat electrònic o DNIe,pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà de Registre Electrònic General de l'AGE.
2.- Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com
3.- Si necessita presentar sol·licituds o documents a l'Ajuntament, de manera urgent, i no té certificat electrònic o DNIe, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Calvià, com a mesura de contenció del COVID19, i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació. Forma de presentació: En línia a la web de l'Ajuntament, a través d'un formulari: AQUÍ