Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Calendari de Recaptaciķ de Tributs 2023

PAGAMENT DE TRIBUTS EN PERÍODE VOLUNTARI 2023

De l’1 de juny al 15 de novembre de 2023

El període voluntari de pagament de tributs 2023, corresponent als “Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica”, “Impost sobre Béns immobles de Naturalesa urbana”, “Impost sobre Béns immobles de Naturalesa rústica”, “Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials”, "Exaccions Unificades sobre immobles, comprensives de la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus i la Taxa per Entrada de Vehicles i Reserva d’Aparcament""Exaccions Unificades sobre comerços i indústries, comprensives de la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus i per la Taxa Entrada de Vehicles i Reserva d’Aparcament" i de l'Impost sobre Despeses Sumptuàries per Aprofitament de vedats privats de caça" els Tributs Municipals, estarà comprès entre l’1 DE JUNY I EL 15 DE NOVEMBRE DE 2023, tots dos inclosos.

Els rebuts els pagaments dels quals s’hagin domiciliat en una entitat financera corresponent a aquests tributs es remetran a les entitats respectives perquè siguin carregats en els comptes dels contribuents, a partir del 19 d’agost de 2023.

********

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (Quota municipal)

El període voluntari de pagament de l'impost sobre Activitats Econòmiques estarà comprès entre l'1 de setembre al 15 de novembre de 2023, tots dos inclosos.

Els rebuts domiciliats corresponents a l'Impost sobre Activitats Econòmiques es carregaran en les respectives entitats dels contribuents a partir del 14 d'octubre de 2023.

 

Per a més informació
Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06.
correus electrònics: gestiotribut@calvia.com i recaudacion@calvia.com