Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Canal de Denúncies Fons Europeus

L'Ajuntament de Calvià ofereix una bústia (correu electrònic) mitjançant la qual, qualsevol persona pot denunciar (de forma anònima si així ho desitja) una situació de frau o corrupció de la qual en tengui constància, en relació amb el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (MRR), establert al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021).

El correu és: comiteantifrau@calvia.com

També, si així es desitja, es pot denunciar mitjançant correu postal a l’adreça següent:

C/ de Julià Bujosa Sans, Batle, 1, 07184 Calvià (Illes Balears)
Indicant que va dirigit al:
COMITÈ ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Ambdós canals garanteixen l'anonimat de la persona denunciant, durant tot el procés.

Al correu electrònic o la carta postal que es remeti, s'haurà d'indicar:

  1. Identificació completa (només en cas que la persona desitgi identificar-se).
  2. Correu electrònic, (en cas que la persona desitgi rebre per aquesta via la confirmació i les comunicacions relacionades amb el procés).
  3. Descripció dels fets que es volen denunciar.
  4. Aportació de la documentació o les proves que permetin la comprovació del fet o l’activitat denunciada.

Drets i deures de les persones denunciants.

Clàusules de Protecció de Dades d'aquest canal de denúncies.

Aquest canal també s’ofereix com a garantia del compliment de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Les denúncies es poden fer, a més, a través dels dos canals següents, externs a l'Ajuntament: