Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Casita

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Convocatòries Meses 2017

INFORMACIÓ GENERAL: Les convocatòries de les Meses de Contractació poden ser anul·lades fins al mateix dia que es faci l'acte públic, per la qual cosa sol·licitam que abans d'acudir a una convocatòria consultin aquest enllaç per informar-se'n de possibles modificacions o anul·lacions.

 

Exp. 136/17 "Subministrament d'un vehicle elèctric de tipus furgoneta pel servei de medi natural i urbà mitjançant arrendament amb opció de compra"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 6 de febrer de 2018 a les 9.50 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 1 de febrer de 2018.

Exp. 138/17 "Subministrament de carburant pel parc mòbil municipal i qualsevol altre motor de propietat municipal"

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 i 3: dia 6 de febrer de 2018 a les 9.40 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 1 de febrer de 2018.

Exp. 130/17 "Servei de retirada de cabines telefòniques en desús del terme municipal de Calvià”

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 6 de febrer de 2018 a les 9.30 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 1 de febrer de 2018.

Exp. 99/17 "Explotació de la publicitat insertada a marquesines, planímetres, oppis i altres elements informatiu-publicitaris al terme municipal de Calvià així com el seu manteniment, neteja i reposició de dits elements"

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 i 3: dia 23 de gener de 2018 a les 9.30 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 19 de gener de 2018.

Exp. 131/17 "Obres de reforma de l'edifici propietat de l'Ajuntament al carrer Miquel Sants Oliver, 11 de Palmanova".

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 18 de gener de 2018 a les 9.45 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 16 de gener de 2018.

Exp. 118/17 "Servei de formació teòrica i pràctica per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals"

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 i 3: dia 18 de gener de 2018 a les 09.30 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 12 de gener de 2018

Exp. 3/17L "Explotació del bar de serveis situat sobre el passeig marítim des carregador (morocco)  en palmanova"

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 i 3: dia 11 de gener de 2018 a les 11.15 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 9 de gener de 2018

 Exp. 128/17 "Obres de construcció de voreres al  carrer Greco. Magaluf"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 11 de gener de 2018 a les 9.40 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 8 de gener de 2018

 Exp. 99/17 "Explotació de la publicitat insertada a marquesines, planímetres, oppis i altres elements informatiu-publicitaris al terme municipal de Calvià així com el seu manteniment, neteja i reposició de dits elements"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 4: dia 11 de gener de 2018 a les 9.30 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 8 de gener de 2018

Exp. 118/17 "Servei de formació teòrica i pràctica per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals"

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 i 3: dia 29 de desembre de 2017 a les 9.45 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 27 de desembre de 2017

S'anul·la acte públic. Data d'inserció: 27 de desembre de 2017

Exp. 131/17 "Obres de reforma de l'edifici propietat de l'Ajuntament, al carrer Miquel dels Sants Oliver, 11 de Palmanova"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 22 de desembre de 2017 a les 12.00 hores a la Sala de Urbanisme

Data d'inserció: 20 de desembre de 2017

Exp. 103/17 " Obres de millora de la accesibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda al centre social i cultural del Passeig de Ses Illetes"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 21 de desembre de 2017 a les 11.20 hores a la Sala de Urbanisme

Data d'inserció: 19 de desembre de 2017

Exp. 137/17 “Servei de transport regular entre els IES a diferents punts del terme municipal i viceversa destinat als estudiants de batxillerat i cicles formatius residents al terme municipal de Calvià”

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 y 3: dia 21 de desembre de 2017 a las 11.00 hores a la Sala d' Urbanisme.

Data d'inserció: 19 de desembre de 2017

Exp. 135/17 "Servei per la redacció de la revisió del PGOU i la translació gràfica de qualificacions urbanístiques"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 19 de desembre de 2017 a las 10.15 hores a la Sala d' Urbanisme.

Data d'inserció: 15 de desembre de 2017

Exp. 134/17 "Servei per la producció de ortofotografia, actualització de cartografia del sòl urbà i corbat i producció de cartografia de zones urbanitzables de Calvià"

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 y 3: dia 19 de desembre de 2017 a las 10.00 hores a la Sala d' Urbanisme.

Data d'inserció: 15 de desembre de 2017

Exp. 110/17 "Acord Marc del servei de recepció i tractament de fitxers per la impressió, manipulació, ensobrat i preparació pel seu enviament

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 19 de desembre de 2017 a las 9.45 hores a la Sala d' Urbanisme.

Data d'inserció: 15 de desembre de 2017

Exp 118/17 "Servicio de formación teórica y práctica para la adquisición de habilidades sociolaborales"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 4: dia 12 de desembre de 2017 a las 10.00 hores a la Sala d' Urbanisme.

Data d'inserció: 05 de desembre de 2017

Exp. 135/17 "Servei per la redacció de la revisió del PGOU i la translació gràfica de qualificacions urbanístiques"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 12 de desembre de 2017 a las 9.45 hores a la Sala d' Urbanisme.

Data d'inserció: 05 de desembre de 2017

Exp. 134/17 "Servei per la producció de ortofotografia, actualització de cartografia del sòl urbà i corbat i producció de cartografia de zones urbanitzables de Calvià"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 4: dia 12 de desembre de 2017 a las 9.30 hores a la Sala d' Urbanisme.

Data d'inserció: 05 de desembre de 2017

Exp. 110/17 "Acord Marc del servei de recepció i tractament de fitxers per la impressió, manipulació, ensobrat i preparació pel seu enviament

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 5 de desembre de 2017 a las 9.30 hores a la Sala d' Urbanisme.

Data d'inserció: 30 de novembre de 2017 

Exp. 105/17 "Servei de manteniment de la gespa natural del camp de futbol central de la pista d'atletisme de Magaluf, Calvià"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2 i 3: dia 30 de noviembre de 2017 a les 9.30 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 28 de novembre de 2017.

Exp 102/17 "Servei de manteniment dels parcs i jardins d'un tram del passeig de Calvià i els nuclis urbans de Son Ferrer i el Toro, del Terme Municipal de Calvià"

 Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 28 de novembre de 2017 a les 9.50 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 24 de novembre de 2017.

Exp. 113/17 "Servei per a la redacció de varis projectes per l'Ajuntament (4 lots)"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 28 de novembre de 2017 a les 9.30 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció:  2 3 de novembre de 2017

Exp 114/17 "Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat ornamental per a les festes de Nadal 2017 i 2018 en règim de lloguer"

Convocatòria de acte públic d'obertura del sobre 2: día 14 de novembre de 2017 a les 09.45 hores a la Sala de Urbanisme.

Data d'inserció: 10 de noviembre de 2017

Exp. 122/17 " Pòlissa assegurança de danys materials a l'Ajuntament"

Convocatòria de acte públic d'obertura del sobre 2: dia 14 de novembre de 2017 a les 10.00 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data de inserció: 09 de noviembre de 2017

Exp. 109/17 "Obres d'actualització de la zona de jocs infantils situats en el Passeig del Mar, Platja es Carregador, Palmanova"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 14 de novembre de 2017 a les 9:30 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 09 de novembre de 2017

Exp. 96/17 "Desenvolupament del programa municipal d'activitats aquàtiques i prestació del servei de socorrisme a les piscines municipals"

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 i 3: dia 7de novembre de 2017 a les 09.30 hores a la Sala d'Urbanisme
Data d'inserció: 2  de novembre de 2017 

Exp. 113/17 "Servei per a la redacció de varis projectes per l'Ajuntament (4 lots)"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 31 d'octubre de 2017 a les 9.50 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 27 d'octubre de 2017

Exp 102/17 "Servei de manteniment dels parcs i jardins d'un tram del passeig de Calvià i els nuclis urbans de Son Ferrer i el Toro, del Terme Municipal de Calvià"

 Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 31 d'octubre de 2017 a les 9.40 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 27 d'octubre de 2017

Exp. 114/17 "Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat per les festes de Nadal 2017 i 2018 en règim de lloguer"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 31 d'octubre de 2017 a les 9.30 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 27 d'octubre de 2017

Exp. 109/17 "Obres d'actualització de la zona de jocs infantils situats en el Passeig del Mar, Platja es Carregador, Palmanova"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 26 d'octubre de 2017 a les 9:40 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 23 d'octubre de 2017

Exp. 103/17 " Obres de millora de la accesibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda al centre social i cultural del Passeig de Ses Illetes"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 26 d'octubre de 2017 a les 9:30 hores a la Sala de Urbanisme

Data d'inserció: 23 d'octubre de 2017

Exp. 107/17 "Obres de remodelació del carrer Tarongers, Pins i Torà. Peguera"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 24 d'octubre de 2017 a les 9:50 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 20 d'octubre de 2017

Exp. 106/17 " Servei de docència per a la impartició de dues especialitats formatives d'operacions bàsiques de restaurant i bar"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 24 d'octubre de 2017 a les 09.40 hores a la Sala d'Urbanisme
Data d'inserció: 20 d'octubre de 2017 

 Exp. 111/17 "Servei d'organització, dinamització i execució del Programa Jocs esportius escolars, a les escoles públiques del municipi de Calvià (per lots)"

Convocatòria d'acte públic d'obertura dels sobres 2 i 3: dia 24 d'octubre de 2017 a les 09.30 hores a la Sala d'Urbanisme
Data d'inserció: 20  d'octubre de 2017 

Exp. 108/17 "Obres de remodelación del carrer Galió, fase II. Magaluf"

Convocatòria d'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques (sobre 2): dia 19 d'octubre de 2017 a les 10:10 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 16 d'octubre de 2017

Exp. 108/17 "Obres de remodelació del carrer  Galió, fase II. Magaluf"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 10 d'octubre de 2017 a les 9:40 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 5 d'octubre de 2017

Exp. 107/17 "Obres de remodelació del carrer Tarongers, Pins i Torà. Peguera"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 10 d'octubre de 2017 a les 9:30 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 5 d'octubre de 2017

Exp. 111/17 "Servei d'organització, dinamització i execució del Programa Jocs esportius escolars, a les escoles públiques del municipi de Calvià (per lots)"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 4: dia 5 d'octubre de 2017 a les 13.30 hores a la Sala d'Urbanisme
Data d'inserció: 3 d'octubre de 2017 

Exp. 106/17 " Servei de docència per a la impartició de dues especialitats formatives d'operacions bàsiques de restaurant i bar"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 5 d'octubre de 2017 a les 09.45 hores a la Sala d'Urbanisme
Data d'inserció: 2 d'octubre de 2017 

Exp. 89/17 "Servei de teleassistència domiciliària"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 5 d'octubre de 2017 a les 09.30 hores a la Sala d'urbanisme.

Data d'inserció: 2 d'octubre de 2017

 EXP. 31/17 "Obres corresponents al projecte (fase I) d'ampliació del Passeig Marítim i Millora Paisatgista (Costat Nord) a Santa Ponça, T.M. de Calvià”

Convocatòria d'acte públic d'obertura de sobres 2: dia 3 d'octubre de 2017 a les 09.50 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 29 de setembre de 2017 

 EXP. 105/17 "Servei de manteniment de la gespa natural del camp de futbol central de la pista d'atletisme de Magaluf, Calvià"

Convocatòria d'acte públic d'obertura de sobres 4: dia 3 d'octubre de 2017 a les 10.10 hores a la Sala d'Urbanisme.

Data d'inserció: 29 de setembre de 2017 

Exp. 94/17 "Servei d'edició, impresió i distribució d'una publicació informativa municipal periòdica bimensual"

Convocatòria d'acte públic d'obertura de sobres 2 i 3 : dia 28 de setembre de 2017 a les 9:45 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 25 de setembre de 2017 

Exp. 93/17 "Servei periodístic per a la realització de la programació d'informatius i d'entreteniment de l'emissora municipal i de la redacció, fotografia i maquetació de la revista municipal"

Convocatòria d'acte públic d'aobertura del sobre 2 i sobre 3: dia 28 de setembre de 2017 a les 9:30 hores a la Sala d'Urbanisme.

Exp. 94/17 "Servei d'edició, impresió i distribució d'una publicació informativa municipal periòdica bimensual"

Convocatòria d'acte públic d'obertura sobre 4: dia 21 de setembre de 2017 a les 9:30 hores a la Sala d'Urbanisme

Data d'inserció: 18 de setembre de 2017

 Exp. 75/17 "Exp. 75/17 "Serveis de veu, internet, enllaços de dades corporatives, eines de col·laboració, subministrament de hardware i virtualització d'escriptoris per l'Ajuntament de Calvià"

Convocatòria d'acte públic d'obertura  del sobre 2: dia 21 de setembre de 2017 a les 9:45 hores a la Sala de Reunió d'Urbanisme

Data d'inserció: 18 de setembre de 2017

Exp. 68/17 " Subministrament de senyalització i altres elements de contenció i complementaris".
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2 i sobre 3: dia 19 de setembre de 2017 a les 10.10 hores a la Sala de Reunio d'Urbanisme
Data d'inserció: 15 de setembre de 2017

Exp. 35/17 "Obres de condicionament del camí entre Cala Blanca i les platges de Monte de Oro. Costa de la Calma. T.M. de Calvià"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 19 de setembre de 2017 a les 09:50 hores en la Sala de Reunions d'Urbanisme.
Data d'inserció:  15 de setembre de 2017

Exp. 52/17 "Redacció, projecte bàsic i d'execució, direcció d'obres, coordinació de seguretat i salut i execució de les obres del Skateparc a la urbanització Galatzó, Calvià"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 19 de setembre a les 09.40 hores a la Sala de reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció: 15 de setembre de 2017.

Exp. 31/17 “Projecte (fase I) ampliació del passeig marítim i millora paisatgística (costat nord). Santa Ponça. T.M. de Calvia”.

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 12 de setembre de 2017 a les 10.20 hores a la Sala d'Urbanisme.
Data d'inserció: 8 de setembre de 2017.

Exp 90/17 "Servei d'ajuda a domicil"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 12 de setembre de 2017 a les 10.10 hores a la Sala d'Urbanisme.
Data d'inserció: 8 de setembre de 2017.

Exp. 73/17 "Obres de construcció edifici 3ª edat de Son Ferrer"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 12 de setembre de 2017 a les 10.00 hores a la Sala d'Urbanisme.
Data d'inserció: 8 de setembre de 2017.

Exp. 85/17 "Contracte per executar els treballs dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics incloent subministrament, instal·lació i obra"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 12 de setembre de 2017 a les 09.50 hores a la Sala d'Urbanisme.
Data d'inserció: 8 de setembre de 2017.

Exp 93/17 "Servei periodístic per a la realització de la programació d'informatius i d'entreteniment de l'emissora municipal i la redacció, fotografia i maquetació de la revista municipal"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 12 de setembre de 2017 a les 09.30 hores a la Sala d'Urbanisme. NOTA ACLARIDORA : En aquest acte en lloc del sobre 3 es farà l'obertura del sobre 4.
Data d'inserció: 8 de setembre de 2017.

Exp. 82/17 "Servei de redacció de diversos projectes tècnics pel Ajuntament"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 7 de setembre de 2017 a les 10.20 hores a la Sala d'urbanisme.

Data d'inserció: 4 de setembre de 2017

Exp. 89/17 "Servei de teleassistència domiciliària"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 7 de setembre de 2017 a les 10.00 hores a la Sala d'urbanisme.

Data d'inserció: 4 de setembre de 2017

Exp. 90/17 "Servei d'ajuda a domicili"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 7 de setembre de 2017 a les 9.40 hores a la Sala d'urbanisme.

Data d'inserció: 4 de setembre de 2017

Exp. 78/17 "Obres de construcció, subministrament i instal·lació de la supraestructura de casellers plurifamiliars en diverses zones del terme"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 5 de setembre de 2017 a les 9.30 hores a la Sala d' urbanisme.

Data d' inserció: 1 de setembre de 2017

Exp. 53/17 "Obres (per lots) per la reordenació i millora de jocs infantils, zones de jardí i  descans de diverses zones del municipi."

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 2: dia 5 de setembre de 2017 a les 9.40 hores a la Sala d'urbanisme.

Data d' inserció: 1 de setembre de 2017

Exp. 75/17 "Serveis de veu, internet, enllaços de dades corporatives, eines de col·laboració, subministrament de hardware i virtualització d'escriptoris per l'Ajuntament de Calvià"

Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 31 d'agost de 2017 a les 10:10 hores a la Sala de Urbanismo

Data d'inserció: 29 d'agost de 2017

Exp. 73/17 "Obres de construcció edifici 3ª edat de Son Ferrer"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 31 d'agost de 2017 a les 9:50 hores a la Sala de Urbanisme
Data d'inserció: 25 d'agost de 2017 

Exp. 83/17 "Servei de formació i foment d'activitats musicals que es desenvolupin al municipi"
Convocatòria d'acte públic d'obertura de sobres 2 i sobres 3: dia 29 d'agost de 2017 a les 10:15 hores a la Sala d'Urbanisme.
Data d'inserció: 25 d'agost de 2017

Exp. 83/17 "Servei de formació i foment d'activitats musicals que es desenvolupen  al municipi"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 4: dia 24 d'agost de 2017 a les 10:15 hores a la Sala de Reunions d'Urbanisme.
Data d'inserció: 23 d' agost de 2017

Exp. 78/17 "Obres de construcció, subministrament i instal·lació de la supraestructura de casellers plurifamiliars en diverses zones del terme"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 24 d'agost de 2017 a les 9:50 hores a la Sala de Reunions d'Urbanisme.
Data d'inserció: 22 d'agost de 2017

Exp. 82/17 "Servei de redacció de diversos projectes per a l' Ajuntament"
Convocatòria d'acte públic d'obertura de sobres núm. 3: dia 24 d'agost de 2017 a les 9:40 hores a la Sala de Reunions d'Urbanisme.
Data d'inserció: 22 d'agost de 2017

Exp. 35/17 "Obres de condicionament del camí entre Cala Blanca i les platges de Monte de Oro. Costa de la Calma. T.M. de Calvià"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 22 d'agost de 2017 a les 10:10 hores en la Sala de Reunions d'Urbanisme.
Data d'inserció: 17 d'agost de 2017

Exp. 85/17 "Contracte per executar els treballs dels punts de recàrrega per a vehícles elèctrics incloent subministrament, instal·lació i obra".
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 22 d'agost de 2017 a les 9:40 hores a la Sala de Reunions d'Urbanisme.
Data d'inserció: 17 d'agost de 2017

Exp. 72/17 "Subministrament, instal.lació i configuració mitjançant renting de la xarxa de radiocomunicacions digital FDMA per al Departament de Protecció Civil i emergències de Calvià"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 1: dia 17 d'agost de 2017 a las 10:00 hores a la Sala de Reunió d'Urbanisme
Data d'inserció: 11 d'agost de 2017 

Exp. 68/17 " Subministrament de senyalització i altres elements de contenció i complementaris".
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 4: dia 8 d'agost de 2017 a les 09:40 hores a la Sala de Reunio d'Urbanisme
Data d'inserció: 4 d'agost de 2017

Exp. 53/17" Obres (por lots) de reordenació i mejora dels jocs infantils, zones de jardí i  de descans a diverses zones del municipio"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3, Lote 2, del licitador nº10: día 8 d'agosto de 2017 a les 9:30 hores a la Sala de Reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció: 4 d'agost de 2017

Exp. 76/17 "Execució dels treballs de gasificació de la piscina de Peguera incloent instal·lació, subministrament i obra"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 27 de juliol a las 10.00 hores  a la Sala de reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció: 24 de juliol de 2017

Exp. 53/17 "Obres (per lots) de reordenació de jocs infantils,  zones de jardí i descansa a diverses  zones del municipi" 
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 27 de juliol a les 09.45 hores a la Sala de Reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció: 24 de juliol de 2017

Exp. 52/17 "Redacció, projecte bàsic i d'execució, direcció d'obres, coordinació de seguretat i salut i execució de les obres del Skateparc a la urbanització Galatzó, Calvià"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre 3: dia 27 de juliol a les 09.30 hores a la Sala de reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció: 24 de juliol de 2017

Exp. 74/17 "Subministrament de formularis per a l'operativitat de la Policia Local de Calvià"
Convocatòria d'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques (sobre 2): dia 20 de juliol de 2017 a les 10:30 hores  a la Sala de reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció: 18 de juliol de 2017

Exp. 24/17 "Obres (per lots) del reforç dej ferm i reordenació d'aparcaments municipals en diverses zones del terme de Calvià"
Convocatòria d'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques (sobre 2): dia 18 de juliol de 2017 a les 9.30 hores a la Sala de reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció 12 de juliol de 2017

Exp. 7/17 "obres de condicionament del pas per als vianants al costat de la Gran Vía de el Toro (Calvià)"
Convocatòria d'acte públic d'obertura del sobre nº2: día 11 de juliol a les 09:45 hores a la Sala de reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció 6 de juliol de 2017

Exp. 11/17 "Proyecte de condicionament del mirador i reordenació dels jocs infantils enfront a les Illes Malgrats, en la confluència de la avinguda Rei Jaume i amb la avinguda Gran Via Penyes Rotges.
Convocatòria d'acte públic d'oberura del sobre 2: día 11 de juliol de 2017 a les 09:30 hores a la Sala de reunió d'Urbamisme.
Data d'inserció: 5 de juliol de 2017

Exp. 67/17 "Subministrament d'aglomerat asfàltic per al terraplenament dels carrers públics del terme municipal de Calvià"
Convocatòria d'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques (sobre 2): dia 4 de juliol de 2017 a les 10.00 hores a la Sala de reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció: 29 de juny de 2017

Exp. 39/17 "Explotació i gestió Bar-Cafeteria de la zona esportiva de Son Caliu Nou"
Convocatòria de l'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques (sobre 2) i de les proposicions tècniques relatives a criteris avaluables mitjançant fórmules (sobre 3): día 4 de julio de 2017 a las 9:45 hores a la Sala de reunió d'Urbanisme.
Data d'inserció: 29 de juny de 2017