Calvià . www.calvia.com

Cabecera

Certificat Electrònic

La seva seguretat a Internet

Sabíeu que via Internet en servei 24 hores x 365 dies podeu...

... sol•licitar l'abonament anticipat de la deducció per maternitat, obtenir dades fiscals o presentar la declaració de la renda de la pàgina web de l'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA?

... descarregar-vos un certificat de béns immobles o cartografia cadastral des de la pàgina web de la Direcció General del Cadastre i estalviar-vos així l'abonament de les taxes corresponents?

... descarregar-vos el vostre informe de vida laboral, consultar les quotes ingressades a la Seguretat Social o les percebudes de pensions públiques, o si sou autònom sol•licitar un canvi de base de cotització?

... presentar queixes al Defensor del Poble?

... consultar les vostres dades en el Padró Municipal d'Habitants i en la base de dades d'impostos de l'Ajuntament de Calvià, així com fer altres tràmits i consultes?

Per poder accedir a aquests serveis i molts més...

... és necessari estar en possessió del DNI electrònic o del certificat d'usuari de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre- Real Casa de la Moneda" (FNMT-RCM) Se abre en una ventana nueva

Aquest certificat d'usuari és emès per la FNMT-RCM, Autoritat Pública de Certificació. 

Com podeu fer-ho? 

Solament heu d'obtenir de FORMA GRATUÏTA un certificat electrònic emès per la FNMT-RCM. Un usuari d'Internet que tengui instal•lat el certificat electrònic en el navegador pot fer tot tipus de tràmits de manera que quedi garantida la seva veritable identitat.

A més us permetrà signar electrònicament formularis i documents electrònics amb la mateixa validesa jurídica que si signàssiu del vostre puny i lletra el mateix document en paper.

Com podeu obtenir el vostre certificat electrònic de la FNMT-RCM?

El procés d'obtenció és molt senzill. Consta de tres passos que han de fer-se en el següent ordre:

  1. Sol·licitud del certificat per Internet.
  2. Acreditació de la vostra identitat mitjançant presentació física.
  3. Descàrrega del certificat des d'Internet.

A continuació passam a detallar aquests passos:

1. Sol·licitud del certificat.

Obriu el vostre navegador d'Internet i entrau en aquesta pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, on podeu obtenir el Certificat d'UsuariSe abre en una ventana nueva. Seguiu les instruccions que s'hi indiquen.

Al final d'aquest procés obtindreu un codi que heu de presentar en qualsevol de les oficines d'acreditació (pas 2) i que haureu de fer servir quan aneu a descarregar el certificat (pas 3).

2. Acreditació de la vostra identitat

Proveïts del codi de sol•licitud obtingut en el pas anterior i del vostre document identificatiu (DNI, NIE), heu de presentar-vos a una Oficina d'Acreditació. L'Ajuntament de Calvià ofereix aquest servei. Podeu dirigir-vos al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Edifici Consistorial (c/Julià Bujosa Sans, batle, 1 de Calvià Vila), o al Centre Municipal de Serveis (Antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40 de Palmanova, de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

Una vegada identificats i en la pròpia oficina, heu de signar el model de sol•licitud del certificat i les vostres condicions d'utilització, dels quals us serà lliurada una còpia.

3. Descàrrega del certificat

Uns minuts després d'haver acreditat la vostra identitat en una Oficina de Registre (o 24 hores després, si heu triat una Oficina de Registre de l'Agència Tributària), fent ús del codi de sol•licitud obtingut en el pas 1, podreu descarregar el vostre certificat entrant a la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre "Descàrrega del CertificatSe abre en una ventana nueva", des del mateix ordinador, el mateix navegador i el mateix usuari amb el qual vàreu fer la sol•licitud (pas 1).

CÒPIA DE SEGURETAT (exportació del certificat)

És molt recomanable fer una còpia de seguretat del Certificat d'Usuari una vegada obtingut. Podeu seguir aquestes instruccions d'exportació del CertificatSe abre en una ventana nueva, que us indiquen com fer aquesta còpia segons el tipus de navegador que estigueu utilitzant.

.

Banners:

Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies