Calvià . www.calvia.com

Cabecera

Tràmits i gestions On-Line

La Seu Electrònica integra tot els serveis electrònics que l'Ajuntament de Calvià posa a disposició dels ciutadans tots els dies de l'any i sense limitacions horàries.

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres:

1.- Si ja té certificat electrònic o DNIe:

Accés al Registre Electrònic General de l'AGE. Instruccions aquí.

Si necessita obtenir un certificat electrònic, en el següent enllaç.

2.- Si no té certificat electrònic o DNIe, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació.

Accés al Formulari AQUÍ

IMPORTANT: Tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament d'acord amb el que disposa l'article 14.2 Llei 39/15.

3.- Amb atenció presencial, servei de cita prèvia

Contacti amb l'Ajuntament de Calvià si té qualsevol dubte al respecte: Telèfon: 871 51 00 91 Correu electrònic: oac360@calvia.com

Pla especial pagament tributs 2020
Es podrà FRACCIONAR EL PAGAMENT DE TRIBUTS fins a un màxim de SET MESOS (mitjançant pagaments liquidats el dia 15 de cada mes DE MAIG A NOVEMBRE).

Les SOL·LICITUDS podran realitzar-se per algun dels següents mitjans:
1.- Si disposa de certificat de signatura electrònica i / o està obligat a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu segons es recull en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ha de presentar la SOL·LICITUD com a document annex a través del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat.

2.- Si no disposa de certificat de signatura electrònica i no és una entitat obligada a la tramitació per mitjans electrònics, pot remetre la seva SOL·LICITUD per correu electrònic dirigit a: recaudacion@calvia.com. La SOL·LICITUD també es pot sol·licitar a la mateixa adreça de correu electrònic i serà enviada al remitent del correu juntament amb la informació del pla.

3.- Per compareixença personal a l'Oficina Municipal de Tributs (quan s'aixequi l'estat d'alarma declarat per RD 463/2020 de 14 de març, ho permetin les circumstàncies i amb cita prèvia).

Les SOL·LICITUDS per acollir-se al fraccionament podran realitzar DES DEL 30 D'ABRIL A L'1 D'OCTUBRE. El NOMBRE DE TERMINIS dependrà de la data en què es formuli la sol·licitud o s'òmpliga adequadament la informació necessària per acollir-se a l'ajornament, FINALITZANT L'ÚLTIM PAGAMENT EL 16 DE NOVEMBRE.

Cada CONTRIBUENT (SUBJECTE PASSIU o TITULAR DE REBUTS) haurà d'efectuar una SOL·LICITUD, amb la qual es fraccionaran la TOTALITAT DELS REBUTS DEL 2020 d'aquest contribuent.

Més informació

TRÀMITS DESTACATS

  • Tramitació de sol·licitud per registre: Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat és un registre per a la presentació de documents per a la seva tramitació amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

    • A través del Registre Electrònic es podran presentar documents per a la seva remissió telemàtica a altres Administracions Públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades en el Sistema d'Interconnexió de Registres.
    • L'Ajuntament de Calvià està integrat en el Sistema d'Interconnexió de Registres, per la qual cosa qualsevol persona pot, a través del registre de l'Administració General de l'Estat, presentar una sol·licitud en el Registre Municipal de Calvià. Per a això, al formulari de sol·licitud haurà d'especificar en "Datos de la solicitud", a l'apartat "Organismo destinatario" AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ.
    • Li recordam que per realitzar el registre ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.
    • Consulti la secció de preguntes freqüents.

TRÀMITS PER ÀREES

Alerta Abans de tramitar on-line comprovau si el vostre navegador compleix els requisits tècnicsS'obre en una nova finestra per a poder tramitar. Necessitareu disposar d'un Certificat Electrònic o del DNI elctrònic per poder realitzar els tràmits assenyalats amb Imatge tràmit amb Certificat Electrònic.

 > TRANSPARÈNCIA 

> ESPORTS 

> URBANISME 

  • Imatge tràmit amb Certificat Electrònic Sol·licitud de Llicència d'Obra Menor Senzilla [Amb motiu de l'entrada en vigor de la nova llei 2/2014 d'ordenació i ús del sòl, la llicència d'obra menor simple se substitueix per una comunicació prèvia d'obra, de manera que aquest tràmit deixa d'estar operatiu temporalment. Pròximament es facilitarà també l'accés a aquest tràmit via "on line"]

 

 

CARPETA CIUTADANA

Com a ciutadà de Calvià, a través de la Carpeta Ciutadana, podreu consultar les dades que consten a l'Ajuntament sobre la vostre persona i béns (dades del padró, imposts.

Més informació sobre la Carpeta Ciutadana.

Entrar a la Carpeta Ciutadana.

 

 

CARPETA DE L'EMPRESA

Com a proveïdor de l'Ajuntament de Calvià, a través de la Carpeta de l'Empresa, podreu consultar l'estat de les vostres factures en tràmit d'aprovació o pagades.

Més informació de la Carpeta de l'Empresa.

 

Accés a la carpeta ciutadana

Banners:

Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies