Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

EXP. 6/18

 EXP. 6/18 "EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL DE PEGUERA. CALVIÀ"

-Termini de presentació de reclamacions als plecs de clàusules administratives particulars: fins al 16 de febrer de 2018.

-Termini de presentació de proposicions a la licitació de referència: fins a les 14:00 hores del 21 de febrer de 2018.

- Publicat al BOIB en data 6 de febrer de 2018.

-Plec de clàusules administratives particulars

-Plec de Prescripcions técniques

-Informe adecuació preus de mercat

-Plànol bar

 Data d'inserció al perfil del contractant: 6 de febrer de 2018