Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Logotipo Ayuntamiento de Calvia
El teu Ajuntament Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Fundaciķ Calviā 2004

Fundació Calvià 2004 Organització sense ànim de lucre, constituïda per organitzacions públiques i privades, que té vinculat el seu patrimoni a la consecució de finalitats d'interès general del municipi de Calvià. Amb domicili a la casa consistorial de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, batle, 1, de Calvià (Mallorca). La Fundació té com a objectiu final l'organització, promoció i realització d'activitats i esdeveniments de caràcter cultural, turístic, esportiu, etc. i quants uns altres d'interès general i social, així com quantes actuacions de tipus preparatori, de difusió, de promoció i captació de recursos de tot tipus, i especialment i preferentment de patrocinis públics i privats, que es destinaran íntegrament a l'organització de les activitats que es duguin a terme per la mateixa.

Web Fundació Calvià 2004

El Patronat és l'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació. Correspon al Patronat complir i fer complir les finalitats fundacionals, les seves activitats i administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint plenament el rendiment i utilitat d'aquest. La informació sobre el Patronat de la Fundació Calvià 2004 està disponible en el seu web.

Pàgina actualitzada 2020-06-04