Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Novetats

14/12/2021: Publicació en el BOIB núm. 171 de la modificació de les parades dels mercats de Calvià Vila, Peguera i Son Ferrer.

28/05/2021: En l'Acord del Consell de Govern de 21 de maig de 2021 (BOIB núm. 67 de 22/5/2021) s'assenyala, en relació als mercats ambulants, que aquests "podran ocupar fins al 100% dels llocs habituals o autoritzats" des del dia 23/5/2021 fins al 5/6/2021.

10/05/2021: En l'Acord del Consell de Govern de 7/5/2021 (BOIB núm. 60 de 8/5/2021) s'assenyala, en relació als mercats, que s'ha de donar prioritat a les parades d'alimentació o de productes i béns dels quals no hi hagi oferta suficient en el municipi. Així mateix que l'ocupació serà del 75% (més de 21 llocs), i el 100% (menys de 20 llocs).

07/01/2021: Resolució de Batlia pel qual s'aprova la relació provisional de renovacions, i noves autoritzacions, admeses i excloses al procediment de renovació per a l'exercici de la venda ambulant, o no sedentària, en els mercats periòdics de Calvià Vila, Peguera, Son Ferrer i Santa Ponça.

15/12/2020: Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària per illes i s'introdueixen modificacions puntuals al Pla de Mesures Excepcionals. BOIB núm. 209 de 15/12/2020.

     L'illa de Mallorca passa de nivell d'alerta sanitària 3 al 4. Aixó implica que l'ocupació dels mercats es redueix al 50%.

28/11/2020: Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària i s'aprova el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19. BOIB núm. 201 de 28/11/2020.

En el nivell d'alarma 3 s'estableix que es poden instal·lar el 75% de les parades habituals o autoritzades. S'acorda que tots els comerciants que venguin aliments o inputs agrícoles puguin instal·lar tots els seus llocs. La resta podran instal·lar-los en funció de la llista ordenanda resultant del sorteig d'agost.

28/08/2020:  Resolució de la consellera de Salut i Consum de 28 d'agost de 2020 per la qual es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals aprovat per Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 19 de juny de 2020.

S'assenyala que en els mercats ambulants s'ha de garantir la limitació al 50% de les parades habituals o autoritzats i s'ha de donar prioritat a les parades d'alimentació. A causa d'això s'indica que a partir del 31/08/2020, ÚNICAMENT es podran instal·lar les parades dedicats a alimentació i a inputs d'explotacions agrícoles i ramaderes.  En els pròxims dies es farà un sorteig per a la resta de comerciants el resultat del qual es publicarà en aquesta pàgina.

02/07/2020: Mercados de verano. Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la relación provisional de solicitudes admitidas y excluidas.

A partir del 29/06/2020: Nova Normalitat: Condicions mercats anuals

Durant la Nova Normalitat s'ha de garantir que s'instal·len el 75% de les parades habituals o autoritzades dels mercats anuals. Es recorda que cada parada té unes dimensions màximes de 2 x 2,80 m. Això implica el següent:

 • Mercat de Peguera: Els comerciants que tinguin una (1) parada autoritzada poden instal·lar-la de manera completa (2 m x 2,80 m). En canvi els que tinguin 2, 3, 4 o 5 autoritzades, podran instal·lar totes menys una. És a dir: 2 --> 1 (2 x 2,80); 3 --> 2 (2 x 5,60); 4 --> 3 (2 x 8,40); 5 --> 4(2 x 11,20).
 • Mercat de Son Ferrer: A causa d'una baixa ocupació del mercat tots els comerciants podran instal·lar la totalitat de les seves parades autoritzades.
 • Mercats de Calvià Vila i Santa Ponça: S'ampliarà l'espai destinat als mercats perquè tots els comerciants puguin anar al mercat muntant totes les seves parades autoritzades.
 • Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s'aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat. BOIB núm. 112 de 20/6/2020.
 • Decret 5/2020, de 18 de juny, de la presidenta de les Illes Balears pel qual es declara superada, en el territori de les Illes Balears, la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.
 • Resolució de Batlia per la qual es prohibeix l'accés i permanència en les platges des de les 20:00 h del dia 23 a les 08:00 h del dia 24 de juny per a la celebració de la "NIT DE SANT JOAN".
 • Reial Decret-lley 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
 • Protocol i guia de bones pràctiques dirigida a l'activitat dels mercats de venda no sendentària. Ministeri de Sanitat.

08/06/2020: Fase 3: Condicions mercats anuals

Durant la fase 3 s'ha de garantir que s'instal·len la meitat de les parades habituals o autoritzats dels mercats anuals. Es recorda que cada parada té unes dimensions màximes de 2 x 2,80 m. Això implica el següent:

 • Mercat de Peguera: Els comerciants que tinguin 1, 2 o 3 parades autoritzades poden instal·lar únicament 1. Els que tinguin 4 o 5 parades autoritzades poden instal·lar 2.
 • Mercat de Santa Ponça: Els comerciants que tinguin 1, 2 o 3 parades autoritzades poden instal·lar únicament 1. Els que tinguin 4 parades autoritzades poden instal·lar 3. Els tinguin 5 poden muntar 3.
 • Mercats de Son Ferrer i Calvià Vila: Els comerciants que tinguin 1, 2 o 3 parades autoritzades poden instal·lar únicament 1. Els que tinguin 4 parades autoritzades poden instal·lar les 4. Els tinguin 5 poden muntar tots ells.

27/05/2020: Fase 2: Sorteig

        El 27/05/2020 s'ha realitzat un sorteig per a designar comerciants de venda ambulant que poden reiniciar la seva activitat en els mercats de Calvià Vila i Peguera.  Són:

        Calvià Vila:  IBRA DIAGNE DIOP, TERESA TORRES AMAYA y ROSA VILA JUAN.

        Peguera: MBENGUE GUEYE MBACKE, IBRAHIMA NDIAYE, JIAN LUO, MARK FRANCIS CLEAVER, KIRSTEN NOWOCZYN, IBRAHIMA COUTA NDIME, ALIOU DIOP, MARÍA RAQUEL NIETO FERNÁNDEZ, GRACIELA BEATRIZ ALMONACID BUSTOS, ANNA SUREDA QUINTANA, LUZ DIVINA JIMÉNEZ REYES, MAHMADANE KEBE NDIAYE y ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

        Aquestes persones únicament poden instal·lar una (1) parada en el mercat. És a dir, les dimensions de l'espai de venda serà, com a màxim, de 2 x 2,80 m.

Represa o reinici del còmput dels terminis administratius: 

25/05/2020: Fase 2: Condicions

INFORMACIÓ MESURES COVID-19: 

Per a totes les ocupacions de via pública (OVP) noves (no tramitades en 2019) o modificacions (per exemple, ampliacions) respecte a les autoritzades en any passat s'estableixen les següents condicions: 
     - Amplària mínima de la vorera pública per a pas per als vianants: > 2,00 m.
     - Amplària mínima del pas cap a l'interior del local i sortida d'aquest: > 1,50 m.

1. Les sol·licituds de terrasses en les mateixes condicions de l'any passat (es pot ampliar el termini fins a 31/12/2020). El tràmit es durà a terme presentant el següent Model de sol·licitud.

2. Les sol·licituds noves o ampliacions d'ocupació.  El tràmit es durà a terme presentant el Model de sol·licitud amb un pla detallat de la superfície d'aprofitament, elements a instal·lar, així com la superfície que es pretén ocupar i la seva situació en el municipi.

La presentació de sol·licituds o documents a l'Ajuntament de Calvià es pot fer de diferents maneres, mentre es mantingui l'Estat d'Alarma declarat per Reial Decret i la resta de normes que s'han dictat, o que es puguin dictar, i mentre segueixin en vigor les mesures de seguretat i de distanciament social:

 1. Si ja té certificat electrònic o DNIe,pot enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià per mitjà de Registre Electrònic General de l'AGE.
 2. Si vol o necessita obtenir un certificat electrònic, durant l'estat d'alarma, per enviar de manera telemàtica sol·licituds i documents a l'Ajuntament de Calvià, contacti amb el 971 13 91 03 o enviï un correu a poblacio@calvia.com
 3. Si necessita presentar sol·licituds o documents a l'Ajuntament, de manera urgent, i no té certificat electrònic o DNIe, davant el tancament de l'atenció presencial de les oficines de l'Ajuntament de Calvià, com a mesura de contenció del COVID19, i per donar resposta a la necessitat de presentació urgent d'escrits, comunicacions o sol·licituds, s'ha habilitat un tràmit extraordinari i temporal que no requereix un mitjà electrònic d'autenticació. Forma de presentació: En línia a la web de l'Ajuntament, a través d'un formulari: AQUÍ

Aquest accés té caràcter provisional, es mantindrà mentre romangui la situació ocasionada pel COVID19, i s'ha d'utilitzar de manera excepcional, únicament per a realitzar presentacions urgents, que no poden ser ajornades, i que no puguin ser realitzades de manera presencial. Tràmit d'exclusiu ús per persones físiques, no obligades a tramitar electrònicament dacord amb el que disposa l'article 14.2 de la Llei 39/2015.