Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

 EXP.  137/17 "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA MÀQUINA REFREDADORA  AL GIMNÀS DEL POLIESPORTIU DE PEGUERA"

Plec de Prescripcions Tècniques

Finalització del termini de presentació d' ofertes: 11 de desembre de 2017, a les 14.00 hores.

Poden enviar  les seves ofertes al correu electrònic: presupuestos@calvia.com.

Adjudicat a Instalaciones, Climaticación y Renovación, SLU (ICR) per un import de 15.702,48€, IVA exclòs.