Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

En aquest Portal de Transparència, Publicitat Activa i Accés a la informació, l'Ajuntament de Calvià promou i facilita el desenvolupament de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'aplicació de l'Ordenança municipal de transparència, accés a la informació i reutilització.

Aquest és el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Calvià i, d’acord amb els termes contemplats en els corresponents convenis signats amb l’Ajuntament, de l’organisme autònom Institut Municipal d’Educació i Biblioteques (IMEB), i de les empreses municipals Calvià 2000 i Llar de Calvià.