Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Casita / Ajuntament

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Noves ajudes per instalˇlar ascensors a edificis

Dijous, 29 de desembre de 2022

L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ OBRE EL TERMINI PER A LA SOL•LICITUD DE NOVES AJUDES PER A LA INSTAL•LACIÓ D’ASCENSORS A EDIFICIS DEL TERME MUNICIPAL

Aquestes noves subvencions neixen de la necessitat de donar resposta, sobretot, als problemes d’accessibilitat d’una població cada vegada més envellida

L’Ajuntament de Calvià ha posat en marxa unes noves ajudes per subvencionar obres de nova instal•lació d’ascensors en edificis d’habitatges del terme municipal. L’objectiu d’aquestes subvencions, que es poden demanar des del dia 23 de desembre i fins al 22 de febrer de 2023, és millorar l’accessibilitat en edificis d’habitatges en les zones comunes.

La idea d’activar aquestes noves ajudes neix pel fet que edificis d’habitatges, sobretot de tres o més plantes, i que no compten amb ascensor, suposen un problema de mobilitat per a persones que tenen la mobilitat reduïda, ja sigui per patir alguna discapacitat o per motius d’edat. En aquest darrer cas, és una realitat constatable l’evolució de la corba d’edat que fa que la piràmide de població reflecteixi una societat, cada vegada més, en fase d’envelliment, amb les consegüents implicacions de caràcter social profundes respecte de la seva dependència.

L’Ajuntament de Calvià, a través del Departament d’Habitatge, ha habilitat una partida de 1.000.000 euros per les ajudes que subvencionaran fins a un 40% del pressupost protegible de les obres que es destinin a la instal•lació d’ascensors per primera vegada (no substitucions, adaptacions o reparacions) en edificis d’habitatges, amb un màxim de 52.000 euros per promotor.

Les ajudes, que són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, es podran sol•licitar fins al 22 de febrer, i tindran la consideració de concurrència competitiva fins a la finalització del crèdit previst.

Quedaran excloses d’aquestes subvencions les edificacions destinades a l’explotació turística; les obres que comportin un augment de volum de l’immoble, excepte les que siguin necessàries per resoldre l’accessibilitat i que compleixin la normativa urbanística, i la substitució d’ascensor preexistent o la incorporació de nous elements al ja existent.

Més informació