Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Calendari de Recaptaciķ de Tributs 2019

Durant els dies hàbils compresos entre l'1 de juny i el 16 d'Agost de 2019, estaran posats al cobrament, en període voluntari, els rebuts corresponents als següents tributs de periodicitat anual:

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
 • Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica.
 • Impost sobre béns immobles de característiques especials.
 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Taxa per recollida i eliminació d'escombraries (immobles i comerços).
 • Taxa per entrada de vehicles i reserva de via pública (immobles i comerços).
 • Impost sobre despeses sumptuàries (vedats de caça).
 • Taxa per Subministrament d'aigua, servei de clavegueram i Cànon de sanejament del Govern dels Illes Balears

Període facturat /Termini d'ingrés en període voluntari.

 • Gener-febrer: De l'1 al 20 de març de 2019
 • Març-abril: De l'1 al 20 de maig de 2019
 • Maig-juny: De l'1 al 20 de juliol de 2019
 • Juliol-agost: De l'1 al 20 de setembre de 2019
 • Setembre-octubre: De l'1 al 20 de novembre de 2019
 • Novembre-desembre: De l'1 al 20 de gener de 2020

Per a més informació
Oficina Municipal de Tributs de Calvià.
Telèfons: 971 69 99 05 i 971 69 99 06.
Adreça: Ctra. Calvià-Palmanova, 40 - 07181 Palmanova.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14h.