Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Formalitzacions expedients 2017

Exp. 131/17 Procediment obert "Obres de reforma de l'edifici propietat del Ajuntament al carrer Miquel dels Sants Oliver, 11 de Palmanova" Data d'  inserció 19 d'abril de 2018

Exp. 130/2017 Procediment obert " Servei de retirada de cabines telefóniques en desús del terme municipal de Calvià".   Data d'inserció 18 de abril de 2018

Exp. 128/2017 Procediment obert "Obres de construcció de voreres al carrer Greco, Magaluf".  Data d'inserció 18 de abril de 2018

Exp. 99/17 Procediment obert " Explotació de la publicitat inserida en marquesinas, planímetres, OPIS y altres elements informatiu-publicitaris al terme municipal de Calvià així com el seu manteniment, neteja i reposició del dits elements"  Data d'inserció 18 de abril de 2018

Exp. 139/17 Procediment obert: "Explotació i gestió del bar-cafeteria del pavelló esportiu de l'IES de Son Ferrer. Calvià" Data d'inserció: 6 d'abril de 2018. Contracte formalitzat el 28 de març de 2018

Exp. 138/17 Procediment obert: "Subministrament de carburant pel parc mòbil municipal i qualsevol altre motor de propietat municipal"  Data d'inserció: 28 de marzo de 2018

Exp. 136/17 Procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació: "Subministrament d'un vehicle eléctric tipus furgoneta pel Servei de Medi Natural i Urbà mitjançant arrendament amb opció de compra"   Data d'inserció: 19 de març de 2018

Exp. 118/17 Procediment obert: "Servei de formació teòrica i pràctica per a l'adquisició d'habilitats sociolaborals". Data d'inserció: 6 de març de 2018

Exp. 137/17 Procediment obert "Servei de transport regular entre els IES a diferents punts del terme municipal i viceversa destinat als estudiants de batxillerat i cicles formatius residents al terme municipal de Calvià". Data d'inserció: 23 de febrer de 2018

Exp. 134/17 Procediment obert "Servei per la producció de ortofotografia, actualització de cartografia del sòl urbà i corbat i producció de cartografia de zones urbanitzables de Calvià" Data d'inserció: 23 de febrer de 2018

Exp. 113/17 Procediment obert "Servei per a la redacció de varis projectes per l'Ajuntament (4 lots)". Data d'inserció: 23 de febrer de 2018

Exp. 102/17 Procediment obert "Servei de manteniment dels parcs i jardins d'un tram del passeig de Calvià i els nuclis urbans de Son Ferrer i el Toro, del Terme Municipal de Calvià". Data d'inserció: 23 de febrer de 2018

Exp. 110/17 Procediment obert "Acord Marc del servei de recepció i tractament de fitxers per la impressió, manipulació, ensobrat i preparació pel seu enviament” Data d'inserció 13 de febrero de 2018.

Exp. 105/17 Procediment obert "Servei de manteniment de la gespa natural del camp de futbol central de la pista d'atletisme de Magaluf, Calvià" Data d'inserció 9 de febrer de 2018

Exp. 101/17 Procediment negociat sense publicidat" Contratació de l'organització d'un concert del grup Efecto Pasillo" Data d'inserció 7 de febrer de 2018

Exp. 96/17 Procediment obert “Desenvolupament del programa municipal d'activitats aquàtiques i prestació del servei de socorrisme a les piscines municipals” Data d'inserció 7 de febrer de 2018

Exp. 89/17 Procediment obert "Servei de teleasistencia domiciliaria". Data d'inserció 6 de febrer de 2018.

Exp. 109/17 Procediment obert "Obres d'actualització de la zona de jocs infantils situats al Passeig del Mar, platja des Carregador, Palmanova”. Data d'inserció 2 de febrer de 2018

Exp. 52/17 Procediment obert " Redacció del Projecte Bàsic i d'execució, direcció d'obres, coordinació de seguretat i salut i execució de les obres del Skateparc a la urbanització Galatzó” així como la licitació d'aquest contracte pel procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació. Data d'inserció: 1 de febrer de 2018

Exp. 122/17 Procediment obert "Pòlissa de l´assegurança dels danys materials de l´Ajuntament de Calvià”. Data d'inserció: 24 de gener de 2018.

Exp 54/17Procediment negociat sense publicitat: "Obres complementàries  rehabilitació vestuaris Poliesportiu de Santa Ponsa". Data d'inserció: 23 de gener de 2018

Exp 53/17 Procedimient obert: "Obres (per lots) per a la reordenació i millora dels jocs infantils, zones enjardinades y de descans de diverses zones del municipi. Data de inserció: 10 de gener de 2018

Exp 85/17 Procedimient obert: "Contracte per executar els treballs dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics elèctrics incloent subministrament, instal.lacio i obra. Data d'inserció: 10 de gener de 2018.

Exp 68/17 Procedimient obert "Subministrament de senyalització vertical i altres  elements de contenció i complements". Data d'inserció: 09 de gener de  2018

Exp 75/17 Procedimient obert "Servici de veu, internet, enllaços de dades corporatives, eines de col.laboració, subministraments de hardware i virtualització d'escriptoris para el Ajuntament de Calvià. Data d'inserció: 08 de gener de 2018

Exp. 107/17 Procediment obert "Obres de remodelació dels carrers Tarongers, Pins i Torà. Peguera". Data d'inserció: 12 de desembre de 2017 

Exp. 111/17 Procediment obert "Servei d'organització, dinamització i execució del programa Jocs Esportius Escolars, a les escoles públiques del municipi de Calvià (per lots)". Data d'inserció: 12 de desembre de 2017.

Exp. 31/17 Procediment obert "Projecte (fase I) d'ampliació del Passeig Marítim i millora paisatgista  (costa nord) a Santa Ponça T.M. de Calvià". Data d'inserció: 12 de desembre de 2017

Exp. 82/17 Procediment obert " Servei per a la de redacció de diversos projectes tècnics pel Ajuntament" Data de inserció: 11 de desembre de 2017

Exp. 112/17 Procedimient negociat art. 170.c TRLCSP "Subministrament de mobiliari, electrodoméstics, i il.luminació per a l'equipament de 10 habitatges de titularitat municipal". Data d'inserció: 11 de desembre de 2017.

Exp. 114/17 Procediment obert "Subministrament, col·locació, manteniment i retirada de l'enllumenat per les festes de Nadal 2017 i 2018 en règim de lloguer" Data d'inserció: 05 de desembre de 2017.

Exp 83/17 Procediment obert “Servei de formació i foment de les activitats musicals que es desenvolupen al municipi de Calvià” Data d'inserció: 01 de desembre de 2017

Exp. 100/17 Procediment obert "Màquines de venda automàtica (vending) a instal·lar en les dependències del Ajuntament de Calvià" Data d'inserció: 29 de novembre de 2017

Exp. 94/17 Procediment obert "Servei d'edició, impressió i distribució d'una publicació informativa municipal periòdica bimensual". Data d'inserció: 23 de novembre de 2017

Exp. 84/17 Procediment negociat "Serveis professionals d'Assessoria Jurídica General a l'Ajuntament". Data d'inserció: 23 de novembre de 2017

Exp. 93/17 Procediment obert "Servei periodístic per a la realització de la programació d'informatius i d'entreteniment de l'emissora municipal i la redacció, fotografia i maquetació de la revista municipal".  Data d'inserció: 22 de novembre de 2017.

Exp. 90/17 Procediment obert "Servei d'ajuda a domicili". Data d'inserció: 22 de novembre de 2017

Exp. 35/17 Procediment obert "Obres de condicionament del camí entre Cala Blanca i les platges de Monte de Oro. Costa de la Calma. T.M. de Calvià". Data d'inserció: 22 de novembre de 2017

Exp. 108/17 Procediment obert "Obres de remodelació del carrer Galeón, fase II. Magaluf” Data d'inserció: 22 de novembre de 2017.

Exp. 73/17 Procediment obert " Obres de construcció d'un edifici per a gent gran a Son Ferrer". Data d'nserció: 3 de novembre de 2017

Exp. 78/17 Procediment obert "Obres de construcció, subministrament e instal·lació de la supraestructura de casellers plurifamiliares en diverses zones del terme". Data d'inserció: 3 de novembre de 2017. 

 Exp. 72/17 Procediment obert "Subministrament, instal·lació i configuració mitjançant renting de la xarxa de radiocomunicació digital FDMA per al Departament de Protecció Civil i Emergències de Calvià". Data d'inserció: 3 de novembre de 2017

Exp. 58/17 Procediment obert "Explotació i gestió del bar del camp de fútbol de Calvià". Data d'inserció: 3 de novembre de 2017

Exp. 24/17 Procediment obert "Obres (per lots) del reforç de ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses zones del terme de Calvià, LOT 3" Data d'inserció: 20 d'octubre de 2017

Exp. 24/17 Procediment obert "Obres (per lots) del reforç de ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses zones del terme de Calvià, LOT 2" Data d'inserció: 20 d'octubre de 2017

Exp. 24/17 Procediment obert "Obres (per lots) del reforç de ferm i reordenació d'aparcaments municipals a diverses zones del terme de Calvià, LOT 1" Data d'inserció: 20 d'octubre de 2017

 Exp. 55/17 Procedimiento abierto "Servicio técnico especializado en lengua catalana para reforzar el servicio lingüístico municipal". Fecha de inserción: 20 de octubre de 2017

Exp. 95/17 Procediment negociat "Treballs de gasificació de la piscina de Peguera, incloent instal·lació, subministrament i obra"  Data d'inserció: 19 d'octubre de 2017

Exp 11/17 Procediment obert " Execució d'obres a realitzar al parc-mirador situat enfront de les Illes Malgrats en la confluéncia de l'Avda. Rei Jaume I amb l'Avda. Gran Via Penyes Rotges".  Data d'inserció: 20 de setembre de 2017

Exp. 74/17 Procediment obert "Subministrament de formularis per a l'operativitat de la Policia Local de Calvià". Data d'inserció: 20 de setembre de 2017

Exp. 61/17 Procediment obert"Subministrament de Gasóleo C per a les calderes de diverses instal.lacions esportives municipals".Data d'inserció: 29 d'agost de 2017

Exp.67/17 Procediment obert"Subministrament d'aglomera asfàltic pel bacheo de les Vies Públiques del Terme municipal de Calvià"Data d'inserció: 29 d'agosto de 2017

Exp. 51/17 Procediment negociat sense publicitat."Servei de disseny, maquetació e impressió dels llibres de la col.lecció municipal "Valldargent" del Departament de Cultura de l 'Ajuntament de Calvià" Data d'inserció : 29 d'agost de 2017

Exp. 7/17 Procediment obert "Obres condicionament del pas per a vianants al costat de la Gran  Via de El Toro (Calvià)" Data d'inserció : 29 d' agost de 2017

Exp. 39/17 Procediment obert  "Explotació i gestió del Bar-Cafeteria de la zona esportiva de Son Caliu Nou"  Data d'inserció: 11 d'agost de 2017

Exp. 26/17 Procediment obert "Obres de reparació estructural del parc de patinatge (Skate-Park) de l'edifici municipal d'Es Generador" Data d'inserció: 9 d'agost de 2017

Exp. 40/17 Procediment negociat "Subministrament d'un programa de gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO)". Data d'inserció: 4 d'agost de 2017

EXP. 37/17 Procediment obert  "Substitució de la gespa artificial del camp de futbol 11 del Poliesportiu de Magaluf". Data d'inserció: 4 d'agost de 2017

Exp.50/17 Procedimento obert "Subministrament de rajoles i altres materials per a reparacions del terme municipal de Calvià". Data d'inserció: 3 d'agost de 2017  

Exp. 15/17 Procediment obert "Obres reforma pluvials de la Avda del Mar el Toro". Data d'insercin: 3 d'agost de 2017

Exp. 32/17 Procediment obert"Manteniment de la Pista d'Atletisme de Magaluf (Calvià)". Data d' inserció: l'1 d'agost de 2017

Exp. 64/17 Procediment negociat." Organització d'un concert de l'artista "MELENDI" i un solista o grup de joves": Data d' inserció: 31 de juliol de 2017 

Exp. 77/17 Procediment negociat: "Servei de manteniment dels parcs i jardins publics d'un tram del Passeig de Calvià i els nuclis urbans de Son Ferrer i el Toro". Data d'inserció: 27 de juliol de 2017

Exp. 9/17 Procediment obert "Obres de drenatge de la urbanització Sol de Mallorca-Nord (fase I). Data d'inserció: 14 de juliol de 2017 

Exp. 48/17 Procediment negociat "Servei de realització de anàlisis clíniques per al personal de l'Ajuntament". Data d'inserció: 13 de juliol de 2017

Exp. 30/17 Procediment obert "Subministrament de diversos productes i materials pel funcionament i manteniment de les piscines municipals de Calvià". Data d'inserció: 13 de juliol de 2017

Exp. 38/17 Procediment negociat "Servei de veu, internet, enllaços de dades corporatives, eines de col·laboració i virtualització d'escriptoris per a l'Ajuntament de Calvià". Fecha de inserción : 13 de julio de 2017

Exp. 29/17 Procediment obert "Subministrament de material de lampisteria per les reparacions de les instal·lacions esportives municipals".  Data d'inserció: 13 de juliol de 2017

Exp. 8/17 Procediment obert "Obres drenatge i reforç de ferm de l'Avinguda Rei Jaume I de Santa Ponça.  Data d'inserció: 13 de juliol de 2017

Exp. 66/17 Procediment negociat "Servei  per a la gestió de un campus esportiu d'estiu-2017". Data d'inserció 13 de juliol de 2017

Exp. 44/17 Procediment negociat "Servei de digitalitzación de l'arxiu de l'Ayuntamient de Calvià (Expedients de llicència de activitats anys 1997-2012): Data d' inserció 7 de juliol de 2017

 Exp. 14/17 Procediment obert "Obra millora de l'eficiència energètica en l'enllumenament públic del terme municipal de Calviá" Data d' inserció: 7 de juliol de 2017

Exp. 20/17 Procediment negociat"Servei de col.laboració en matèria de assessoria jurídica per a la revisió del PGOU del terme municipal de Calvià" Data d'inserció: 7 de juliol de 2017

Exp. 41/17 Procediment negociat "Servei per prestar el programa SATE (Servei d'Atenció Turista Estranger) a  Magaluf i Peguera" Data d'inserció: 12 de juny de 2017

Exp. 5/17 Procediment obert "Contractació d'un servei de socorrisme d'activitats aquàtiques i patrons per a embarcacions de salvament a les platges del municipi de Calvià" Data d' inserció: 9 de juny de 2017

Exp. 18/17 Procediment negociat "Lloguer dun local en Son Ferrer per a situar associacions"

Exp. 16/17 Procediment negociat "Servei d'enquestes del grau de satisfacció dels turistes (any 2017)"

Exp. 13/17 Procediment obert "Obres de reforç de ferm i millora de seguretat en Camí de Son Pillo"

Exp. 25/17 Procediment obert "Subministrament material de ferreteria per a la reparació de les IIDD municipals"

Exp. 2/17 Procediment obert "Servei d'odonto-estomatologia per al personal municipal de l'Ajuntament de Calvià així como els beneficiaris d'aquests, podent-se adherir totes les empreses i organismes municipals"

Exp. 12/17 Procediment obert "Obres de reforma de pluvials al carrer Ramón de Montcada, Santa Ponça"

Exp. 3/17 Procediment obert "Servei  de dinamització i informació juvenil de Calvià"

Exp. 10/17 Procediment negociat "Servei d' organització, dinamització i execució del programa d'esport de vela i piragüisme escolar de l'Ajuntament de Calvià"