Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Organisme autōnom IMEB

Institut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB). Organisme autònom local de caràcter administratiu i de serveis, amb personalitat jurídica pública i sense finalitats lucratives, creat per a la gestió directa i descentralitzada de les competències municipals en matèria d'educació i biblioteques de l'Ajuntament de Calvià.

Creat a l'empar del que estableix l'article 85 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, amb personalitat jurídica pública i sense finalitats lucratives, per a la gestió directa i descentralitzada de les competències municipals en matèria d'educació i biblioteques de l'Ajuntament de Calvià. D’acord amb això, l’IMEB -Calvià- té les següents funcions: l'Organització, administració i gestió de les Escoles d’Infants municipals existents en el municipi de Calvià i aquelles altres que, a iniciativa pròpia o municipal, poguessin construir-se; l'Organització, administració i gestió dels serveis i activitats educatives realitzades directament o en col·laboració amb altres organismes, institucions o particulars, i totes aquelles actuacions que acordi realitzar en matèria de foment de l'educació, orientades a la promoció educativa dels habitants de Calvià, així com a la millora del servei educatiu que reben; l'Organització, administració i gestió de les biblioteques municipals, així com les activitats relacionades amb la difusió i l'accés dels ciutadans a la cultura escrita, a la informació i al coneixement. Així mateix, correspon a l’IMEB -Calvià- l'impuls de les actuacions i la coordinació de totes aquelles instàncies i serveis municipals que puguin incidir en els diferents àmbits de l'educació, així com en la difusió i accés dels ciutadans a la cultura escrita, a la informació i al coneixement.

WebInstitut Municipal d'Educació i Biblioteques (IMEB)

Serveis i programes

- Consell rector:

- Informació sobre contractació (Plataforma de Contractació)

- Borses de treball 

- Xarxes socials: 

CREC:Instagram

CUC: FacebookTwitterInstagramYoutube

BECA:FacebookInstagramYoutube

BIBLIOTECAS: FacebookInstagramTwitterYoutube

 

Pàgina actualitzada 2021-10-01