Calvià . www.calvia.com

Cabecera

Carpeta Ciutadana

Accés a la carpeta ciutadana  Veure Demostració

 

 

Com a ciutadà de Calvià, a través de la Carpeta Ciutadana, podreu consultar les dades que consten a l'Ajuntament sobre la vostra persona o bens, rebre les vostres notificacions i realitzar alguns tràmits.  

Serveis que ofereix

 • Consultar les dades que consten a l'Ajuntament sobre la persona o béns:
  • Dades del Padró:
   • Dades personals
   • Convivents
 • Informació Fiscal.
  • Béns Immobles
  • Vehicles
  • Imposts
 • Rebre i conèixer l'estat de les notificacions que ha enviat l'Ajuntament (pendents, acceptades i rebutjades).
 • Realitzar alguna queixa o suggeriment.

Què necessitau per a connectar-vos-hi?

Per tal de proporcionar seguretat i validesa jurídica a les comunicacions via Internet, per a consultes d'informacions personals i per a la realizació d'alguns tràmits i gestions es requereix l'acreditació de la identitat de l'usuari.

Per això, per accedir a la Carpeta Ciutadana necessitareu disposar d'un dels següents Certificats d'Usuari:

 • DNI Electrònic. 
 • El Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

Com obtenir el Certificat d'Usuari?

Per obtenir el DNI electrònic consultau l'adreça: http://www.dnielectronico.es/ 

El Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre es sol·licita via Internet a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (http://www.cert.fnmt.es/). Per tal d'acreditar la identitat del sol·licitant us heu de presentar, proveït del DNI, en una de les Oficines Registradores designades per la FNMT, entre les quals es troba l'Ajuntament de Calvià. Realitzat el registre presencial ja us podeu descarregar via Internet el vostre certificat.  

Més informació sobre el Certificat electrònic

Banners:

Banner1
Banner2
Banner3
Banner4
Banner5

Créditos:

© Ajuntament de Calvià . C/ Julià  Bujosa Sans, batle, 1. 07184 Calvià . Illes Balears. Tel. 971 139 100.

Avís Legal    Política Privacitat    Cookies