Ir al contenido de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

Tu Ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvia Ciudadania Calvia Conoce Calvia

Garantia Juvenil

Convocatòries públiques per a la selecció de personal directiu i docent del Projecte Mixt d'Ocupació i Formació (Garantia Juvenil) IFOC.

 

Resultats puntuació definitiva.

 

Acta de baremació.

 

Relació definitiva d'aspirants admesos per l'entrevista Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

 

Relació definitiva d'aspirants admesos per l'entrevista Docent Guia per itineraris de Baixa i Mitja Muntanya.

 

Relació definitiva d'aspirants admesos per l'entrevista Director/a del Projecte Mixt d'Ocupació i Formació.

 

Relació provicional d'aspirants admesos i exclosos Docent Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Data presentació allegacions fins dia24 d'octubre.

 

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos Docent Guia per itineraris de Baixa i Mitja muntanya. Data presentació allegacions fins dia24 d'octubre.

 

Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos Director/a del Projecte Mixt d'Ocupació i Formació. Data presentació allegacions fins dia24 d'octubre.

 

Decret de designació de la Comissió Tècnica de Valoració.

 

Director/a del Projecte Mixt d'Ocupació i Formació. Data presentació instàncies fins dia 13 d'octubre.

 

Docent pels mòduls del certificat de professionalitat AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya. Data presentació instàncies fins dia 13 d'octubre.

 

Docent pels mòduls del certificat de professionalitat SSCB0209 Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Data presentació instàncies fins dia 13 d'octubre.