Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

 EXP. 3/18 PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ "CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UNA NAU PER A L'AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE CALVIÀ"

- Termini de presentació de reclamacions als plecs de cláusules administratives particulars: Fins el 26 de febrer de 2018.

- Terminis de presentació de proposicions a la licitació de referència: Fins a les 14:00 hores del 23 de febrer de 2018.

- Publicat al BOIB en data 15 de febrer de 2018

- Plec de clàusules administratives particulars

- Plec de prescripcions tècniques

 

Data d'inserció al perfil del contractant: 15 de febrer de 2018