Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calvià Ciutadania Coneix Calvià

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Ordenances administratives i altres

Llei 39/2015, de 1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Article 133. Participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de llei i reglament.

1. Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de sustanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent en la que es sol·licitarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprobació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Consulta pública prèvia a l'elaboració de normes

Ordenances aprovades i vigents

Reglaments aprovats i vigents

Plans aprovats i vigents

Ordenances i Reglaments derogats