Anar al contingut de la web
Logotipo Ayuntamiento de Calvia

El teu Ajuntament

Logotipo Ayuntamiento de Calvia
Visita Calviā Ciutadania Coneix Calviā

Imprimir p gina

Compartir en Linkedin

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Servei cita prčvia

INFORMACIÓ MUNICIPAL COVID-19. 
Queda interromput el servei d'atenció al públic a aquestes dependències municipals

S'atendran les coses més urgents a través del telèfon: 971 139 100 , i els dubtes a través dels seguüents correus electrònics:  calvia@calvia.com  comunicaciocalvia@calvia.com

Segons allò que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'informa a la ciutadania que se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

SERVEI NO DISPONIBLE

             

L'Ajuntament de Calvià posa a la seva disposició el SERVEI DE CITA PRÈVIA que li permetrà, còmodament i en qualsevol horari, sol·licitar via telemàtica una cita per ser atès de dilluns a divendres de 9 a 11 hores:

 1. A L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ. Situat al carrer Julià Bujosa sans, batle, 1 de Calvià 07184 Calvià - Mallorca
  - Al Servei de Població i Registre Informació general de serveis municipals i de tràmits administratius, Registre de documentació d'entrada, Tràmits d'empadronament, Recepció i canalització de queixes i suggeriments, Orientació a la ciutadania de tràmits amb altres administracions, Finestreta única amb altres administracions, Oficina auxiliar de consum, Tramitació de la signatura digital «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre». Horari: L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores. Telèfon: 971 139 100 Correu electrònic: calvia@calvia.com.  
  - Al Servei d'Atenció a la Comunitat Internacional El Servei d'Atenció a la Comunitat Internacional és un servei per apropar l'Ajuntament a la comunitat internacional donant Atenció i informació a la comunitat internacional sobre els diferents serveis administratius municipals, així com suport per fer les gestions i els tràmits amb l'Administració local i amb altres administracions. Horari: L'horari d‘atenció al públic és de 9 a 14 hores. Telèfon: 971 139 185 Correu electrònic: internacional@calvia.com.
 2. AL CENTRE MUNICIPAL DE SERVEIS Situat a l'antiga estació intermodal d'autobusos de Palmanova a la ctra. Calvià-Palmanova, núm. 40 (07181), de Palmanova (Calvià, Mallorca).
  Al Servei de Població i Registre Informació general de serveis municipals i de tràmits administratius, Registre de documentació d'entrada, Tràmits d'empadronament, Recepció i canalització de queixes i suggeriments, Orientació a la ciutadania de tràmits amb altres administracions, Finestreta única amb altres administracions, Oficina auxiliar de consum, Abonaments dels serveis municipals d'esports, Tramitació de la targeta ciutadana, Tramitació de la targeta TIB, Tramitació de la signatura digital «Fábrica Nacional de Moneda y Timbre», Tramitació de l'ORA. Horari: L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores. Telèfon: 971 139 100 Correu electrònic: calvia@calvia.com.  
  Al Servei d'Atenció a la Comunitat Internacional El Servei d'Atenció a la Comunitat Internacional és un servei per apropar l'Ajuntament a la comunitat internacional donant Atenció i informació a la comunitat internacional sobre els diferents serveis administratius municipals, així com suport per fer les gestions i els tràmits amb l'Administració local i amb altres administracions. Horari: L'horari d‘atenció al públic és de 9 a 14 hores. Telèfon: 971 139 185 Correu electrònic: internacional@calvia.com.
  - A l'Oficina Municipal de Tributs L'Oficina Municipal de Tributs s'encarrega de gestionar l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys (IIVTNU), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), les taxes i altres ingressos de dret públic propis del municipi (taxa de recollida de fems, clavegueram, guals, etc.), així com el cobrament de les sancions de trànsit i altres sancions administratives. No s’hi poden fer pagaments en efectiu. Únicament amb targeta bancària.
  Horari: L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores. Telèfons: 971 699 905 i 971 699 906 Correu electrònic: gestiotribut@calvia.com / recaudacion@calvia.com

Li recordam que qualsevol tràmit telemàtic es podrà fer a través del lloc web www.calvia.com, al qual s'aniran afegint gradualment els serveis necessaris, per tal d'evitar desplaçaments a la ciutadania.